Click to listen highlighted text!

Hantering av personuppgifter

Senast ändrad: 22 okt, 2018

Här hittar du information om hur fritidsenheten i Båstads kommun hanterar dina personuppgifter.

GDPR – ny dataskyddslag
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, och den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innebär att dina personuppgifter får ett starkare skydd. Vi har därför förtydligat reglerna för vår personuppgiftshantering. Läs mer här.

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och använder oss av gällande integritetslagstiftning. Flera olika kommunala verksamheter kan komma att hantera dina personuppgifter, beroende på vilken service eller tjänst som avses.

Varför och hur vi sparar och behandlar personuppgifter inom fritidsenheten har vi förtydligat i avsnitten nedan.
1. Vilken typ av personuppgifter vi behandlar
2. Varifrån vi fått personuppgifterna
3. Syftet med att vi behandlar personuppgifterna
4. Den rättsliga grunden till behandlingen
5. Hur länge vi sparar och gallrar personuppgifter
6. Vem vi eventuellt delar dina personuppgifter med

 

För föreningar, företag och privatpersoner som bokar någon av våra lokaler
 1. Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och epostadress.
 2. Du har själv försett oss med personuppgifterna, via blankett eller bokningsrutin.
 3. För att vi ska kunna hantera lokalbokning, fakturering, kvittenser och passerkortssystem.
 4. – Avtalssituation med den registrerade
  För lokalbokningar, kvittenser och passerkortssystem
  – Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse:
  För föreningar som frivilligt inlämnat personuppgifter för att kunna synas i kommunens föreningsregister, vilket visas för allmänheten på vår hemsida och för att via nyhetsbrev kunna informera om vår verksamhet.
 5. Personuppgifterna sparas i två år och gallras därefter bort om inga nya bokningar görs, alternativt så länge tillfälligt passerkort är utlånat.
 6. Lagring av personuppgifterna:
  – I vårt boknings- och registersystem FRI
  – För att via epost informera registrerade föreningar om vår verksamhet, informationsträffar, evenemang med mera.
För föreningar som ansöker om bidrag
 1. Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och epostadress.
 2. Du har själv försett oss med personuppgifterna via blankett.
 3. För att vi ska kunna hantera ansökan och utbetalning av bidrag.
 4. – Avtalssituation med den registrerade
  För bidragsansökningar, lokalbokningar, kvittenser och passerkortssystem
  – Avtalssituation med den registrerade
  För föreningar som frivilligt lämnar personuppgifter för att kunna synas i kommunens föreningsregister, vilket visas för allmänheten på vår hemsida och för att via nyhetsbrev kunna informera om vår verksamhet.
 5. Personuppgifterna i en bidragsansökan arkiveras.
  Lagring av personuppgifterna:
  – I diariesystemet Diabas och  i Båstads kommuns arkiv.
För badbesökare på Malenbadet i Båstad som köper säsongskort eller 10-kort
 1. Namn, adress och mobiltelefonnummer
 2. Du har själv försett oss med personuppgifterna vid köp av säsongskort och/eller 10-kort
 3. För att vi ska kunna kontrollera uppgifterna vid förlust av säsongskort och/eller 10-kort och skriva ut ett nytt kostnadsfritt
 4. Avtalssituation med den registrerade
 5. Personuppgifterna sparas så länge säsongskortet och/eller 10-kortet gäller och gallras därefter löpande.
För vårdnadshavare till barn som ansöker om simskoleplats på Malenbadet i Båstad
 1. Barnets namn och ålder, vårdnadshavarens namn, personnummer, adress, epostadress och mobiltelefonnummer.
 2. Vårdnadshavare har försett Båstads kommun med personuppgifterna via ansökningsblankett.
 3. För att kunna  hantera kursanmälan, fakturering och kunna ta kontakt med vårdnadshavare.
 4. Myndighetsutövning och uppgift av allmän intresse.
 5. Personuppgifterna lagras i excelark i dator under sommarhalvåret och gallras därefter bort under hösten.
För barn och unga som deltar i aktiviteter på sportlov, sommarlov och höstlov
 1. Namn, ålder och mobiltelefonnummer
 2. Vårdnadshavare/unga förser själva Båstads kommun med personuppgifterna via anmälan.
 3. För att vi ska kunna bedriva en säker och trygg verksamhet med stöd från ungdomarnas föräldrar. För att kunna ta emot och hantera anmälningar till olika arrangemang och för att kunna komma i kontakt med vårdnadshavare vid eventuell nödsituation.
 4. Samtycke.
 5. Personuppgifterna sparas fram till arrangemangsdatum och raderas därefter.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!