Click to listen highlighted text!

Hållplatsen vid Båstad torg flyttas temporärt

Senast ändrad: 7 apr, 2022 | Nyhet

På grund av att hållplats Båstad Torget (läge A) behöver korrigeras om måste den stängas med hänvisning till en tillfällig hållplatsstolpe. Det nya läget börjar användas från och med fredag 8 april klockan 07.00. Bussarnas körväg påverkas inte.

Hållplatser som påverkas:

  • Se bild. Hållplats Båstad Torget (läge A) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats (läge X), cirka 100 meter framåt i bussens färdriktning, på Italienska vägen. Läge X blir ny ändhållplats för linje 501 mot Båstad Torget.

Mer information

Vänligen kontakta Skånetrafikens kundtjänst: 0771 – 77 77 77, www.skanetrafiken.se

Click to listen highlighted text!