Click to listen highlighted text!

Hållbarhetsveckan 2020 – manus till filmer

Senast ändrad: 7 okt, 2020

Hållbarhetsveckan 2020

Hej! Jag heter Carolina Holgersson Ivarsson och det här är min kollega Jessica Arvidsson, vi arbetar båda på Avdelningen för hållbar utveckling i Båstads kommun. Nu kickar vi igång Hållbarhetsveckan 2020!

Syftet med Hållbarhetsveckan är sprida kunskap och engagemang om Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi hade vår första Hållbarhetsvecka förra året och Jessica ska strax berätta mer om årets.

Men först, vad har målen och agendan med oss, er och vår kommun att göra?

Jo, Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 2015 antog FNs generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål som spänner över många samhällsutmaningar.

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av arbetet med målen omsätts i praktiken. I Båstads kommun har vi inriktningsmål och fokusområden antagna av kommunfullmäktige som anger att vi ska arbeta för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Genom att agera lokalt tar vi också ansvar för och bidrar till de globala hållbarhetsmålen och många av kommunens kärnverksamheter har direkt bäring på målen och knyter an till exempel till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning, miljö och klimat.

Men vad händer då under årets Hållbarhetsveckan?

Jo, i år blir det lite annorlunda.

Eftersom vi vill att Hållbarhetsveckan ska ge er en massa inspiration och nya kunskaper – men inte någon virussmitta – äger hela veckan rum utomhus och i digitala kanaler.

Runt om i kommunen har vi placerat 17 stycken målstolpar med information om vart och ett av de globala målen. Varje globalt mål relaterar också till den plats där informationsstolpen är placerad och du kommer kunna ta del av texter, bilder och filmer som visar både hur man arbetar globalt och lokalt med hållbarhetsfrågor. Du kommer också få konkrets tips på hur du själv kan bidra till en hållbar utveckling.

Och har man inte lust eller möjlighet att ta sig runt till de olika målstolparna i kommunen kan man ta del av precis samma innehåll via en karta som finns på bastad.se

Vi hoppas att detta ska bli en vecka som sätter hållbarhetsfrågor i fokus och som inspirerar till engagemang och aktivitet. Kanske kan du sätta igång en diskussion på din arbetsplats, på din skola eller i din förening. Kanske vill ni visa upp något eller planera något till nästa års hållbarhetsvecka? Det finns många tips och idéer på våra målstolpar.

Det är tillsammans vi skapar en hållbar utveckling och ett bättre sätt att leva i vår kommun.

Varmt välkomna!

Filmen finns publicerad på Youtube

 

Hållbarhetsveckan 2020 – Mål 2

Hej, jag heter Paula och jobbar som kock på Skogsbyns förskola i Förslöv. Idag tänkte jag ge lite svinnsmarta tips.

Tips 1. Gör chips av potatisskal.

Första tipset är potatis. Jag köper alltid oskalad potatis och skalar den själv. Sedan använder vi skalen till chips och det älskar ungarna. Chips på buffén låter lite exklusivt och trevligt.

När man känner sig nöjd med mängden potatisskal, eller när man är klar med det man ska göra, då brukar jag lägga dem på en plåt och ta på lite olja och röra runt dem. Sedan rostar jag dem i ugnen på 150 grader i ungefär tio till 15 minuter. Jag saltar skalen efteråt, dels kan man använda örtsalt om man hellre vill ha det eller vanligt salt och anpassa mängden lite mer eller så kanske man inte vill ha dem saltade alls.

Tips 2. Morötter och äpplen.

Tips nummer 2 är bland annat morötter och äpplen som jag skalar och kör i en centrifug så att vi får juice. Skalet från morötterna brukar jag torka och göra chips av. Det är också uppskattat av barnen.

Resterna som blir över när man har pressat blir som en kletig sörja. Det brukar jag torka i ugnen och sedan mixar jag det till ett pulver. Det kan man sen använda på sin fil eller på salladen eller det man känner för. Jag torkar det i ugnen på 50 grader och det tar lång tid, kanske ett dygn. Sedan mixar man det och torkar det ytterligare lite till så att man får ett bra pulver av det.

Äpplena gör jag på precis samma sätt – breder ut ett tunt lager på en plåt och torkar det.

Tips 3. Grönsaksfond.

Tips nummer 3 är grönsaksfond på rester. Istället för att slänga det som blir över när man hackar grönsaker fryser jag in det och sedan tar jag fram det och gör grönsaksfond på det.

När det har kokat och man har mixat det kan man frysa in det i former för att sedan ha det som en extra bas när man gör sin soppa eller gryta nästa gång. Det fungerar jättebra och det blir gott. Man får lite stuns i maten istället för att använda vanlig grönsaksbuljong.

Filmen finns publicerad på Youtube

 

Hållbarhetsveckan 2020 – Mål 13

Inom Båstads kommun jobbar vi med miljö och klimatfrågor på olika sätt. Det handlar om tillsyn, förvaltning, planering och nya projekt.

Jag jobbar bland annat med olika investeringsprojekt och kusterosionsfrågor. På grund av ett allt varmare klimat stiger havsnivåerna. Det finns flera områden i vår kommun med kusterosion och detta kommer att fortsätta och havet kommer fortsätta att stiga. Hur mycket och hur länge vet vi inte idag och det beror blandat av hur vi lyckas ställa om vårt samhälle. De valen vi alla gör har betydelse.

Vi har arbetat med att kartlägga situation i vår kommun. Vi har tagit bort fasta konstruktioner som motverkat de naturliga strömmarna i havet och vi har satt upp strandstaket och försökt återskapa stranddyner genom återplantering av strandråg och sandrör. Vi medverkar också i flera forskningsprojekt och kommunövergripande samarbeten kring dessa frågor.

Här utanför har det inom ramen för ett EU-finansierat projekt LIFE Coast adapt planterats ålgräs på prov. Detta har även gjorts inom flera andra kommuner längs den Skånska kusten.

Ålgräsängar är en väldig viktigt marin miljö och skapar en stor artrikedom. Det är en barnkammare för delar av det marina livet. Utöver detta kan ålgräs hjälpa till att minska erosionen på land genom att vågenergin dämpas över ålgräsängarna. Dels genom att sediment binds upp kring rotsystemen men också genom ålgräset. Faller provplantering väl ut kan det kanske planteras ålgräs i större skala.

För ni som gillar att bada, passa på att kolla in vad som finns under ytan. Inom vår kommun finns flera olika marina miljöer och en stor artrikedom. Nu ska jag kolla in ålgräset här utanför.

Filmen finns publicerad på Youtube

 

Hållbarhetsveckan 2020 – Mål 15

Hallå. Jag heter Johan och jag har jobbat på Båstads kommun i 20 år ungefär. Jag jobbar som natur- och skogsförvaltare, har hand om naturreservat och jag har hand om de här skogarna så att de sköts på kanske bästa möjliga sätt.

Och just nu befinner vi oss i en nyckelbiotop nere vid Stensån, strax vid Hotell Riviera och det är ett område som är bevarandevärt och har höga naturvärden. Så att därför gör vi inte så mycket här. Vi låter rotvältorna ligga kvar, vi låter fallna grenar ligga kvar för att gynna det biologiska mångfaldet.

Båstads kommun har inga produktionsskogar i den bemärkelsen utan vi har rekreationsparker egentligen och rekreationsskogar. Och då är tanken att vi ska gynna det biologiska mångfaldet och det kan vi göra på många sätt. Man kan låta rotvältor ligga kvar och man kan lägga upp lite ved i högar. Det kommer insekterna till del och de får både skydd och lite näring. Det kallas ju för faunadepåer.

Jag kommer att böja mig ner och jag har lite skyltar. Sådana här skyltar sätter vi upp i skogsentréerna, i angöringarna så att folk förstår vad det är vi håller på med. Och så sätter vi sådana här faunadepåslappar på en del högar som är bevarandevärda med höga naturvärden, som ska ligga kvar i naturen för just insekterna. På den här bilden så har vi Myskbocken som är vårt kännemärke i Båstad.

Det är ganska viktigt med naturvårdande insatser i kommunerna, för klipper man bara gräset på sin gräsmatta så finns det inte många arter och växter som överlever. Det blir bara en steril matta. Men kan man ha lite naturliga miljöer som pinnar och blommande buskar och växter omkring sig så gynnar man ju det biologiska mångfaldet med både pollinering och lite ekosystem och olika habitat för olika djur och växter.

Och just i år så är det faktiskt Pollineringens år och då ska man gynna de pollinerande insekterna som bin och dylikt, humlor och fåglar.

Och den enskilde medborgaren kan ju hjälpa till, både barn, unga, vuxna och gamla. Hjälpa till i naturen så att det blir mer och större ekosystem kan man säga. Genom att bygga insektshotell till exempel. Då kan man ta lite bamburör och binda ihop i en liten bunte och hänga upp i träden där bina kan lägga små ägg. Man kan låta en övergiven fågelholk vara kvar naturligtvis som humlorna lägger bo i och man kan släppa upp en liten hörna på sin gräsmatta som växer upp, där bina kan pollinera. Det är jätteviktigt.

Och man kan bygga lite bäddar av mossa och stenar och sådant och man kan göra faunadepåer, lägga lite stockar i en hög. Man kan ta en liten stock och borra lite hål i till exempel, så att bina går in.

Man kan ha en liten sandhög på sin tomt så att de får ett litet sandrevir, om man bor lite nära kusten. Det är bara några förslag på vad man kan göra.

Filmen finns publicerad på Youtube

 

Hållbarhetsveckan 2020 – Mål 16

Corona-pandemin visar tydligt hur beroende vi människor är av varandra – visa hänsyn, hålla avstånd, stödja och hjälpa varandra för att se till att inte sprida smittan. Tillsammans kan vi klara av dessa jobbiga tider.

Tillsammans är något som jag tycker kännetecknar oss i vår kommun. T.ex nästan alla av oss är eller har varit engagerade i någon form i en förening.

Vi har ett fantastiskt stort utbud av olika typer av föreningar, alla dessa gör att vi får ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och vi kommer alla närmare varandra och känner att vi är en del av samhället.

Att vara delaktig och få en känsla av tillhörighet är viktigt för att vi alla ska må bra. För vi alla behövs för att skapa ett bra samhälle. Det är inte bara kommunen och staten som ska ge oss trygghet och bra välfärd. Nej, för att klara av att skapa ett hållbart och tryggt samhälle som känns bra att leva i så måste vi göra detta tillsammans.

Från kommunens sida så vill vi medverka till att vi skapar fler möjligheter att mötas och hitta former för att ni kommer till tals. Det vi gör är inte alltid några stora saker men med små steg så hoppas vi kunna stärka den lokala demokratin.

Till sist – var rädda om er och fortsätt hjälpa varandra i dessa coronatider – Tillsammans ska vi klara av denna förfärliga pandemi!

Filmen finns publicerad på Youtube

Click to listen highlighted text!