Click to listen highlighted text!

Gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år

Senast ändrad: 28 maj, 2020

Under onsdagen den 27 maj beslutade krisledningsnämnden i Båstads kommun att bevilja att avsätta 250 000 kronor för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år.

– Det var ett helt enigt beslut. Det är en självklarhet för oss att barnen ska få ett så fint sommarlov som möjligt, inte minst i dessa tider, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sommaren 2020 antas behovet av meningsfulla, roliga och varierande aktiviteter för barn vara större än vanligt med hänvisning till de sociala konsekvenserna av coronapandemin.

Inom några veckor kommer kommunens alla barn få sommarlov. Några brukar kanske spendera tid hos mor- eller farföräldrar – vilket inte går att göra på samma sätt i år. Resor längre än två timmar bort avråds vi alla från och en utlandsresa förblir nog endast en dröm för fler familjer än vanligt i år.

Varje sommar brukar Båstads kommun, tack vare ett statsbidrag om 250 000 kronor som ska användas till sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år, kunna presentera ett digert program med kostnadsfria aktiviteter. Just i år kommer detta statsbidrag dock inte att betalas ut. Det innebär att de medel som kommunen kunnat använda för att ersätta föreningar och andra arrangörer så att de ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn saknas. 

Med anledning av det valde Jessica Arvidsson, utvecklingsledare på Avdelningen för hållbar utveckling, att göra en skrivelse till krisledningsnämnden i Båstads kommun.

– Ungefär ett av tio barn i Sverige lever i en ekonomisk situation där pengarna inte räcker till i vardagen. Ända sedan pandemins första dagar har de stora riskerna för att ett betydande antal människor ska drabbas av arbetslöshet och utanförskap betonats. I familjer där föräldrar permitteras och varslas utgör avbräck i ekonomin en risk för ökad stress och ohälsa. Den ökade arbetslösheten märks även i Båstads kommun. Kommunens kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har varit en räddning för många familjer och därför valde jag att lämna in skrivelsen till krisledningsnämnden.

Jesscia Arvidsson menar att barnperspektivet är centralt i den här tiden eftersom barn påverkas starkt av att föräldrar och nära anhöriga hamnar i socialt och/eller ekonomiskt mer utsatta och ovissa situationer.

Olika typer av kultur,- idrotts-, eller andra fritidsaktiviteter är ett andningshål för många i en tuff tid som under coronapandemin. Dock är även föreningslivet hårt drabbat av pandemins framfart och redan tidigare snäva ekonomiska ramar är nu ännu mer begränsade.

– Att vi nu får möjlighet av krisledningsnämnden att anordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år är en stor vinst för oss alla, säger Jessica Arvidsson.

Click to listen highlighted text!