Click to listen highlighted text!

Granskning av vattentjänstplan för Båstads kommun

Senast ändrad: 13 nov, 2023 | Nyhet

Under perioden 7 november till och med den 5 december finns förslag till vattentjänstplan för Båstads kommun ute på granskning.

Syftet med planen är presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Båstads kommun har tillsammans med NSVA tagit fram förslaget.

Ta del av Vattentjänstplan för Båstads kommun

Var lämnar jag synpunkter?

Synpunkter på förslaget till vattentjänstplan lämnas skriftligen senast den 5 december 2023. Skicka in dina synpunkter via e-post: bastads.kommun@bastad.se eller via post till Båstads kommun, Vångavägen 2, 269 80 Båstad.
Märk med ärende “Vattentjänstplan 2023”

Inkomna yttranden kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut.

 

 

Click to listen highlighted text!