Click to listen highlighted text!

God Jul och Gott Nytt År

Senast ändrad: 20 dec, 2019

God Jul och Gott Nytt År önskas Båstads kommuns alla medborgare, medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners. Vi tackar för det gångna året och ser med tillförsikt fram emot 2020.
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande
Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande
Erik Lidberg, kommundirektör

 

—————————————————————————————————

Ta också del av kommunfullmäktiges ordförandes jultal till kommunfullmäktigeledamöter och medarbetare. Talet hölls vid kommunfullmäktiges julavslutning den 18 december 2019:

GEMENSKAPENS TID ÄR HÄR!

Söndrings tid är förbi! Dessa ord riktade Esaias Tegner till sin skaldkollega dansken Adam Oehlenschläger 1829 i ett hyllningstal. Denna enkla hyllning till den danske skalden fick en historisk betydelse. ”Söndringens tid är förbi” fick gensvar i hela Norden. Sekler av strider, krig och brutala överfall grannländerna emellan lades åt sidan och sakta började man bygga upp tillit och förtroende grannländerna emellan till något mycket värdefullt – samförstånd, samarbete och gemenskap. För knappt 200 år sedan var det hat, fientlighet och misstänksamhet som rådde länderna emellan. Idag är folken i våra grannländer – brödrafolken! Gemenskapens tid här.

För 50 år sedan satt politiker och tjänstemän här i Båstad och försökte komma överens i ett svårt och söndrande ärende. Att av fyra självständiga kommunenheter skapa en ny kommun – Båstads kommun. Söndringens tid var inte förbi om politikerna lokalt fått bestämma, men de hade inte något alternativ, staten hade satt ner foten och talat om var skåpet skulle stå. Detta arv lever vi ännu med idag och ibland så gör det sig påmint – om de gamla kommundelarnas fördelar. Men våra barn och våra ungdomar ser inte dessa gamla gränser. Föreningslivet i vår kommun har visat att samverkan, samarbete och gemenskap är viktigt för att utvecklas. Till exempel -Idag spelar våra barn och ungdomar från Torekov, Västra Karup och Grevie i gemensamma fotbollslag – Bjäre United. Gemenskapens tid är här.

För 30 år sedan avvecklade Båstads kommun Turistnämnden och överlät en stor del av ansvaret för turismutveckling på Båstad Turism. Ett förbisett hinder uppenbarade sig för politikerna då. Båstad och Torekov var och är två starkt lysande turist-fyrtorn och att behandla dem som ett och under samma hatt var det inte tal om. I förra veckan hade jag förmånen att lyssna till representanter för Torekovs byaråd i bildande där de redogjorde för det arbete som de lagt ner för att skapa en gemensam bild och plan för hur Torekovs bevarande och utveckling kan ske. Jag blev varm i hjärtat när jag såg engagemanget och viljan att tillsammans med politiken, föreningslivet, näringslivet och medborgarna verka för att varsamt utveckla Torekov och också bli en integrerad del av hela kommunen. Gemenskapens tid är här.

I år har förvaltningsledningen och politiken talat mycket om att vi måste tänka annorlunda och involvera flera i arbetet med att utveckla vår kommun och servicen till våra kommuninvånare för att klara välfärdsuppdraget. Vi måste samarbeta mera med våra grannkommuner, finna nya partnerskapslösningar och se civilsamhället som en resurs. Ensam klarar inte kommunen framtidens utmaningar. Gemenskapens tid är här.

Forskningen visar att samhällen som har god sammanhållning, där alla blir sedda och känner sig behövda, där tilliten till varandra är stor är socialt hållbara samhällen. Tillsammans med våra medborgare ska vi skapa ett hållbart samhälle där alla känner sig välkomna, trygga och ges möjlighet att bidra. Det engagemang som finns ute i vårt samhälle är stort och det ska vi ta till vara. Majoriteten av våra medborgare är engagerade i föreningslivet, ett föreningsliv som tillsammans skapar ett bättre liv för många – och detta ger mig hopp inför framtiden. Gemenskapens tid är här.

Julen är för många gemenskapens högtid. En högtid som vi ofta delar med vår familj. Det finns en vilja hos våra medmänniskor att stödja och hjälpa de som inte är omgivna av sin familj eller några vänner. Jag ser med glädje på att det finns enskilda personer och organisationer i vår kommun som ser till att ge de som önskar en gemenskap i jul. Och det är min förhoppning av vi är generösa mot varandra och delar med oss och bjuder på gemenskap. Tillsammans är i regel dubbel glädje. Så låt denna jul bli Gemenskapens jul. Gemenskapens tid är här.

Jag vill tacka er alla politiker för ett gott arbete ni utför för våra medborgare i Båstads kommun. Att vara politiker är en ansvarsfull och svår uppgift. Men ni alla visar stort engagemang och vilja att skapa något som är bra för våra medborgare.

Jag vill också tacka våra medarbetare i kommunen. Utan er kan vi inte klara uppdraget att ge välfärd till våra medborgare i Båstads kommun. Ni är kunniga, ambitiösa och ansvarskännande i ert arbete för kommunens och medborgarnas bästa.

Avslutningsvis önskar jag alla våra medborgare i Båstads kommun.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Thomas Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Click to listen highlighted text!