Click to listen highlighted text!

Geodata-avdelningen utsedd till årets intraprenör i Båstads kommun!

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Geodata-avdelningen (tidigare kart/GIS) har blivit utsedd till årets intraprenör i Båstads kommun. Med årets intraprenör vill Båstads kommun uppmärksamma medarbetare eller arbetslag som på ett innovativt och nytänkande sätt har utmärkt sig inom kommunens organisation. Geodata-avdelningen arbetar med att underhålla och utveckla flera karttjänster som kommer medarbetare, medborgare och andra intressenter till nytta.

― Det känns fantastiskt! Jag är otroligt stolt över vad vi lyckats åstadkomma och det är kul att det uppmärksammas. Det ger oss energi att fortsätta utvecklas, säger Annika Jern, geodata-chef på Båstads kommun.

Under några år har geodata, tillsammans med planavdelningen, deltagit som pilotkommun i Boverkets projekt för att skapa en digital översiktsplan. Drönarteknik har använts för att hitta nya och effektivare metoder att samla in och bearbeta geografisk data. Geodata, även här tillsammans med planavdelningen, är drivande i kommunens arbete med 3D och visualisering genom att använda dessa metoder i planprocessen. Avdelningens arbete har uppmärksammats även utanför kommunen, bland annat på nationella konferenser och genom att andra kommuner visar stort intresse för hur långt Båstads kommun har kommit i sitt arbete inom området.

— En tydlig visualisering till exempel i planprocessen ger en bättre förståelse för medborgarna om vad kommunen vill göra. Då blir diskussionen kring sakfrågorna bättre. Om din havsutsikt påverkas eller fastighet skuggas av ett framtida projekt kan man prata om hur man minskar påverkan till en acceptabel nivå. Då tror jag att antalet överklaganden blir färre för att man som sakägare är osäker på hur man påverkas av en förändring. Detta kan leda till en snabbare och mer kostnadseffektiv process, säger Annika Jern.

Det finns ett antal kriterier för att kunna bli utsedd till Årets intraprenör i Båstads kommun: att visa på goda resultat knutet till antingen ett eller flera av kommunens värdeord (förebild, attraktion, mod), skapa resultat och handla på ett innovativt och nytänkande sätt för att kommunen ska nå sina mål, samverka och samarbeta internt och/eller externt för att nå målen och göra insatser utöver det vanliga. Nomineringar till årets intraprenör kan lämnas av kollegor, chefer, brukare och allmänheten. Juryn som utser Årets intraprenör består av kommunchef, HR-chef, samtliga verksamhetsområdeschefer samt kommunstyrelsens ordförande.

Den 30 januari tar avdelningen emot sitt pris på kommunfullmäktiges sammanträde. Arbetslaget belönas med en utbildningsresa till en kostnad av cirka 25 000 kronor och ett vandringspris.

För prissumman kommer avdelningen att åka till konferensen ”Position 2030”, en tvådagarskonferens och utställning för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande.

― Där hoppas jag att vi vidgar våra vyer om hur vi på bästa sätt med hjälp av digitala verktyg och processer kan fortsätta att skapa ett hållbart Båstad, säger Annika Jern.

 

Click to listen highlighted text!