Click to listen highlighted text!

Förtroendevaldas säkerhet

Senast ändrad: 29 jun, 2023

Båstads kommun är en politiskt styrd organisation och tryggheten och säkerheten för förtroendevalda ska upprätthållas för att det demokratiska beslutsfattandet ska fungera. Försök till otillåten påverkan genom trakasserier, hot, hot om våld eller våld som riktas mot förtroendevalda ska aldrig tolereras och är ett allvarligt angrepp på de grundläggande demokratiska principerna och det demokratiska beslutsfattandet.

Förtroendevalda ska inte riskera att påverkas i sitt beslutsfattande och uppdraget ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Om någon form av otillåten påverkan skulle ske ska kommunen hjälpa och stödja den som blivit utsatt.

 

Riktlinjer och rutiner

Båstads kommun har riktlinjer för att hantera förtroendevaldas säkerhet. Riktlinjerna tydliggör ramarna för ansvarsfördelningen och utgör ett stöd för kommunens säkerhetsarbete kopplat till förtroendevalda. Tillämpningsanvisningarna är ett stöd för riskminimering och hantering av händelser som kan uppstå och tydliggör rutiner och arbetssätt.

 Riktlinje för förtroendevaldas säkerhet 

Tillämpningsanvisningar för förtroendevaldas säkerhet

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!