Click to listen highlighted text!

Förslövs skolas nya skolbyggnad är nu invigd

Senast ändrad: 26 apr, 2021 | Nyhet, Toppnyheter

Sedan 2019 har om- och tillbyggnationer pågått vid Förslövs skola. Nu står en helt ny skolbyggnad färdig och under fredagen var det dags för det formella öppnandet av skolan, vilket uppmärksammades med en ceremoni utanför skolbyggnaden.

Under fredagsförmiddagen öppnades den nya skolan i Förslöv vid en ceremoni med ett fåtal inbjudna politiker och tjänstepersoner från Båstads kommun. Invigningen inleddes med tal av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S) samt Camilla Persson, rektor på Förslövs skola.

Johan Olsson Swanstein började med att tala om när han i december 2019 var närvarande vid det allra första spadtaget inför byggnationen av skolan.

– Det är otroligt att det har gått så fort sedan dess. Vi står här idag med en helt ny byggnad som är otroligt fin, sa han och pratade vidare om vikten av en bra skolmiljö för att kunna skapa de rätta förutsättningarna för eleverna att skapa sin egen framtid:

– Jag blir stolt varje gång jag kommer ut till våra skolor och får möta den entusiasm som finns. Det känns roligt att få vara här idag och inviga skolan.

Programmet fortsatte med ett tal av Thomas Nerd som önskade skolans elever och personal lycka till med den nya byggnaden.

– Ni ska nu in i den nya skolbyggnaden och byggnationen är klar. Ni får en fantastisk studiemiljö och arbetsmiljö, konstaterade han.

Camilla Persson, rektor på Förslövs skola, talade avslutningsvis om den nya skolan och dess goda förutsättningar för både elever och personal.

– Idag är en glädjens dag för alla oss på Förslövs skola. Det känns fantastiskt. Äntligen är vi i mål av den långa process som vi har gått igenom, sa Camilla Persson.

Programmet avslutades sedan med bandklippning av Johan Olsson Swanstein, tillsammans med Lovisa Larsson från klass 3A och Lejla Silajdzic från klass 6B, innan de första eleverna slutligen tågade in i den nya skolan.

Om- och tillbyggnationerna av skolområdet vid Förslövs skola, med markarbeten och förändringar i utemiljön, beräknas vara helt färdiga till hösten. Du som vill följa med i projektet kan hålla dig uppdaterad via instagramkontot forslovsnyaskola.

Se mer på Instagramkontot här

Click to listen highlighted text!