Click to listen highlighted text!

Förslövs skola utan el och eleverna är hemskickade

Senast ändrad: 17 nov, 2022 | Nyhet

Efter en mindre brand i ett elskåp är Förslövs skola utan el. Rektorn fattade därför beslut att stänga skolan. Vårdnadshavare har blivit informerade via skolans informationsplattform Unikum om att de ska hämta sina barn alternativt säkerställa att de äldre barnen lämnar skolan.

Elskåpet som brann låg utanför skolan och personal är nu på plats för att reparera skadan. Branden innebar aldrig någon risk för eleverna på plats.

– Vi har till exempel ingen fungerande belysning, ventilation eller värme. Vi kan inte heller servera någon skolmat till våra elever. Jag har därför, efter kontakt med skolchefen, beslutat att stänga skolan för dagen. Nu vid 11-tiden är nästan alla barn upphämtade, säger Camilla Persson, rektor på Förslövs skola.

Vårdnadshavare hittar aktuell information på informationsplattformen Unikum.

UPPDATERING: Skadan är reparerad och elen är tillbaka. Skola öppnar som vanligt i morgon torsdag den 17 november.

 

Click to listen highlighted text!