Click to listen highlighted text!

Förslövs gröna förskola invigs 24 november

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Den 24 november klockan 10-12 är det äntligen dags för officiell invigning av Skogsbyns förskola i Förslöv. Den nya förskolan består av fräscha lokaler anpassade för förskolans pedagogiska uppdrag med fokus på barns utveckling och lärande. Skogsbyns förskola har byggts på samma plats där en tidigare förskola fanns och som stängdes 2014. Naturen är en viktig del av den nya förskolan och det finns många uterum för barnen att utvecklas i.

― Nya Skogsbyn ger barnen förutsättningar för lust att lära genom lek, och inte minst utemiljön har en stor betydelse för detta, säger Berit Hjalmarsson, förskolechef i Förslöv.

I utemiljön finns det bland annat cykelbanor, gungor, vattenlek och kreativa lekmiljöer. Förskolan har stora fönster som ger en vacker utsikt över naturen utanför. All mat tillagas på plats i förskolans eget kök. För att skapa mer utrymme för lekfullt lärande på avdelningarna har förskolan en egen gemensam matsal där barnen äter alla måltider. Miljön är ljuddämpad och färgerna är valda med tanke på naturen och den omgivande miljön.

På förskolan kommer det att finnas sex stycken barngrupper. Fyra grupper med yngre barn, 1-3 år, och två grupper med äldre barn, 3-5 år. De olika avdelningarna knyter an till naturen genom sina namn: Gläntan, Kotten, Tuvan, Fåglarna, Grodan och Ekorren.

Verksamheten flyttade in redan den 15 november då de äldre barnen tillsammans med personal gick i samlad trupp från Langetoftsvägen, där verksamheten har bedrivits i moduler, till nya Skogsbyn. De yngre barnen följer samma rutin den 21 november.

Invigningen den 24 november startar klockan 10 med bandklippning. Invigningstal kommer att hållas av Helena Stridh (BP), utbildningsnämndens ordförande. Därefter blir det öppet hus för allmänheten.

Välkommen!

Click to listen highlighted text!