Click to listen highlighted text!

Skolskjuts

Senast ändrad: 3 jan, 2022

Skolskjuts

Grundskolan

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skola på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad skolskjuts ska ditt barn:
  • Vara folkbokförd i Båstads kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Båstads kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Ansökan om skolskjuts

Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts, se skolskjutsreglementet till höger.

Om ditt barn är berättigad till skolskjuts och fått ett busskort (gäller bara de som åker buss 525) ska ni spara busskortet till kommande läsår.

Om villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd inte uppnås behöver en ansökan göras. Ansökan ska skickas in inför varje nytt läsår. Detta oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts eller inte.

Ansökan görs via blankett.

Gymnasiet

Om du är skriven i Båstads kommun, studerar på gymnasieskola och har mer än 6 km till skolan så har du rätt att ansöka om resebidrag i form av busskort. Har du inackorderingstillägg har du inte rätt till busskort. 

Ansök om resekort här.

Beträffande rätten till kostnadsfri skolskjuts för elever i särskola eller gymnasiesärskola sker en individuell prövning i varje enskilt fall. Ansökan och görs via blankett.

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Busschafförer

Lenny Svensson
0706-36 50 15
lenny.svensson@bastad.se

Tommy Berggren
0706-36 50 16
tommy.berggren@bastad.se

Inge Bååth
0702-99 87 09
inge.baath@bastad.se

Jone Glimhed
0706-36 50 18
jone.glimhed@bastad.se

Tony Holmgren
0706-49 66 40
tony.holmgren@bastad.se

Mats Hannukka
0722-37 87 53
mats.hannukka@bastad.se

Click to listen highlighted text!