Click to listen highlighted text!

Skoldatateket

Senast ändrad: 30 okt, 2020

Vad är ett Skoldatatek?

Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.
Den som håller i Skoldatateket heter Per Nyrell.

Målgrupp
Skoldatatek vänder sig till elever i behov av särskilt stöd och dess pedagoger. Fokus läggs på elever med koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt inlärningssvårigheter.

Syfte
Skoldatatekens syfte är att vara en naturlig del i kommunens elevstöd, medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande. Skoldatateket ska också ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd

Vidare ska Skoldatateket samverka med berörda intresseorganisationer och vårdnadshavare samt Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM, Skolverket samt vid behov med regionens hjälpmedelverksamhet.

Verksamhet 
Genom Skoldatateken kan pedagoger, elever och vårdnadshavare erbjudas

  • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara/appar
  • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara/appar
  • korttidslån av alternativa verktyg
  • teknisk och pedagogisk support i ovanstående ärenden

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

IKT-pedagog
Per Nyrell
0431-776 58

per.nyrell@bastad.se

Postadress: Vångavägen 2,
269 22 Båstad

 

Click to listen highlighted text!