Click to listen highlighted text!

Samhällsorientering- kurs för nyanlända

Senast ändrad: 17 jul, 2023

Samhällsorientering är en kurs om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Kursen vänder sig till dig som kommit till Sverige från ett annat land. Du får veta dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om arbete, utbildning, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Kommunen har ansvar för att erbjuda samhällsorientering för dej som är folkbokförd i  kommunen. Det kostar inget att delta i undervisningen.

Vanliga frågor med svar hittar du här nedanför. Finns inte din fråga med så kan du kontakta oss via e-post samhallsorientering@bastad.se

Du anmäler dig till kursen genom att kontakta oss via e-post samhallsorientering@bastad.se

 

Vem kan söka utbildningen?

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller som är anhöriginvandrare kan gå kursen i samhällsorientering.

I Båstads kommun är kursen på arabiska även öppen för dig som bott en längre tid i Sverige och för dig som redan tidigare läst samhällsorientering.

Vad innehåller kursen?

Kurserna utgår från ett gemensamt informationsmaterial för att säkerställa en viss nationell standard. Innehållet i samhällsorienteringen baseras på olika grundläggande aktiviteter i vardagslivet och är fördelat på åtta block:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Kurserna utgår från boken Om Sverige, som  finns  tillgänglig för alla på nätet. Kursanordnare kan komma att komplettera med ytterligare innehåll. I Båstad ingår lektioner i digitalisering i kursen på arabiska.

Hur går undervisningen till?
Samhällsorientering erbjuds på flera språk. Du som deltagare ska kunna studera på ditt modersmål, lätt svenska eller ett annat språk du kan. I undervisningen använder vi oss av dialog, diskussion och reflektion för att du ska förstå det svenska samhället. I Båstad erbjuds just nu endast kurser på arabiska.  Undervisning på andra språk genomförs på distans.
 
Kurserna är går att kombinera med arbete, studier och andra aktiviteter.

Kurslokal: Akademi Båstad Vuxenutbildning, Lyckan 15, Båstad

 

 

Får jag något intyg?

Alla som slutför kursen med godkänd närvaro får ett intyg.

 

 

Hur anmäler jag mig?

Du som är intresserad av att läsa samhällsorientering och är folkbokförd i Båstads kommun anmäler dig till kursen genom att kontakta oss via e-post samhallsorientering@bastad.se.

Din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Individ och Familj kan också anvisa dig till Samhällsorienteringen.

När startar kursen?

Samhällsorientering har löpande intag.

Kurserna på arabiska har max 20 platser. Du får en kallelse med datum när du skrivits in på kursen. Om en kurs är fullbokad får du kallelse  till nästa kursstart.

Om du inte kan börja på samhällsorientering före ett visst datum kan du ange det i din anmälan.

 

 

Vad ska jag göra om jag inte kan gå på kursen?
Om du har blivit anvisad- till kursen av din handläggare, men  inte kan gå kursen, ska du kontakta din handläggare.
 
Om du uteblir från kursen utan godkännande så rapporteras frånvaron till din handläggare. Det är därför viktigt att du meddelar om du inte kan komma.
Ska jag meddela Arbetsförmedlingen att jag blivit antagen till en kurs?

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen meddelar vi dem att du deltar på Samhällsorientering. Du ska skriva i din aktivitetsrapport att du studerar samhällsorientering.

Vad kostar kursen?

Samhällsorientering kostar inget för dig som ingår i målgruppen.

Kan jag få hjälp med att göra min anmälan till kursen?

Du kan få hjälp att anmäla ditt intresse för kursen i Kompetenshubben

Varför är det olika antagningskriterier för arabiska jämfört med andra språk?
Kursen Samhällsorientering på arabiska anordnas av Båstads kommun.  Därför har vi möjlighet att öppna upp vår egen kurs i Båstad för fler grupper än de som vanligtvis erbjuds samhällsorientering.
 
Kurser på andra språk anordnas av en extern aktör.
Vad kan jag lära mig för nytt i kursen Samhällsorientering på arabiska?

Lagar och regler ändras med åren. Om det var ett tag sedan du läste kursen så kan du uppdatera dina kunskaper. Vi har också lagt till mer information om digitala verktyg och jobbsökande än många andra kurser hittills har erbjudit.

Vart kan jag vända mig om jag har andra frågor eller behöver mer information om samhällsorientering?

Om du deltar i Samhällsorientering på arabiska kan du kontakta kommunikatör och samordnare via Vklass.

Du  kan även kontakta oss via e-post samhallsorientering@bastad.se

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!