Click to listen highlighted text!

Samhällsorientering- kurs för nyanlända

Senast ändrad: 3 maj, 2022

Samhällsorientering är en kurs om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Kursen vänder sig till dig som kommit till Sverige från ett annat land. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv såsom arbete, utbildning, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Kommunen har ansvar för att organisera och erbjuda samhällsorientering för personer folkbokförda i  kommunen. Undervisningen är kostnadsfri för deltagarna.

Vanliga frågor med svar hittar du här nedanför. Finns inte din fråga med så kan du kontakta oss via e-post samhallsorientering@bastad.se

Här kan du anmäla dej till kursen https://forms.gle/kboUqWJp3FgcEPT67

Vem kan söka utbildningen?
Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen i samhällsorientering.

I Båstads kommun är kursen på arabiska öppen även för personer som bott en längre tid i Sverige och för de som redan tidigare läst samhällsorientering.

Vad innehåller kursen?
Kurserna utgår från ett gemensamt informationsmaterial för att säkerställa en viss nationell standard. Innehållet i samhällsorienteringen baseras på olika grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat på åtta block:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Kurserna utgår från boken Om Sverige, som  finns  tillgänglig för alla på nätet se https://www.informationsverige.se/globalassets/dokument/boken-om-sverige/omsverige_v7_se.pdf. Kursanordnare kan komma att komplettera med ytterligare innehåll. I Båstad ingår lektioner i digitalisering i kursen på arabiska.

Hur går undervisningen till?
Samhällsorientering erbjuds på många olika språk så att du som deltagare ska kunna studera på ditt modersmål, lätt svenska eller ett annat språk du kan behärska. Undervisningen präglas av dialog, diskussion och reflektion för att främja din förståelse av det svenska samhället. I Båstad erbjuds för närvarande endast kurser på arabiska, medan undervisning på övriga språk genomförs via nätbaserad distans.

Kurserna är planerade så att de ska kunna gå att kombinera med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen på arbetsmarknaden.

Kurslokal: Akademi Båstad Vuxenutbildning, Lyckan 15, Båstad

 

 

Får jag något intyg?
Efter genomgången kurs får alla som slutför  kursen med godkänd närvaro ett intyg.

 

 

Hur anmäler jag mig?
Du som är intresserad av att läsa samhällsorientering och är folkbokförd i Båstads kommun kan göra en intresseanmälan till https://forms.gle/kboUqWJp3FgcEPT67

Om du behöver hjälp med anmälan hör av dej till samhallsorientering@bastad.se.

Din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Individ och Familj kan också anvisa dig till Samhällsorienteringen.

När startar kursen?

Samhällsorientering har löpande intag.

Kurserna på arabiska har max 20 platser. Du får en kallelse med datum när du skrivits in på kursen. Om en kurs skulle vara full får du kallelse  till nästa kursstart.

Om du inte kan börja på samhällsorientering före ett visst datum kan du ange det i din anmälan.

 

 

Vad ska jag göra om jag inte kan gå på kursen?
Om du har blivit anvisad av din handläggare, men  inte kan gå kursen ska du kontakta din handläggare för att diskutera din planering. Om du uteblir från kursen utan godkännande så rapporteras frånvaron till din handläggare. Det är därför viktigt att du meddelar förhinder.
Ska jag meddela Arbetsförmedlingen att jag blivit antagen till en kurs?
Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen meddelar vi dem att du är inskriven på Samhällsorientering. I din aktivitetsrapport anger du att du studerar samhällsorientering.
Vad kostar kursen?
Samhällsorientering är en kostnadsfri utbildning för dig som ingår i målgruppen.
Kan jag få hjälp med att göra min anmälan till kursen?
Du kan få hjälp att göra en intresseanmälan i KompetensHubben, se https://www.bastad.se/kompetenshubben-i-bastad/
Varför är det olika antagningskriterier för arabiska jämfört med andra språk?
Kursen Samhällsorientering på arabiska anordnas av Båstads kommun medan kurser på andra språk anordnas av en extern aktör. Därför har vi möjlighet att öppna upp vår egen kurs i Båstad för fler grupper än de som vanligtvis erbjuds samhällsorientering.
Vad kan jag lära mig för nytt i kursen Samhällsorientering på arabiska?
Vissa lagar och regler har ändrats de senaste åren. Om det var ett tag sedan du läste kursen så kan det vara ett tillfälle att uppdatera dina kunskaper. Vi har också lagt till mer information om digitala verktyg och jobbsökande än många andra kurser hittills har erbjudit.
Vart kan jag vända mig om jag har andra frågor eller behöver mer information om samhällsorientering?
Är du redan registrerad som deltagare i Samhällsorientering på arabiska, kontaktar du kommunikatör och samordnare via Vklass.

Du  kan även kontakta oss via e-post samhallsorientering@bastad.se

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!