Click to listen highlighted text!

Kursavgifter och policy

Senast ändrad: 4 sep, 2023

Kursavgifter

Prova på-kurs 300 kr/termin

Drama/teater, Dans 500 kr/termin

Enskild instrumentalundervisning 700 kr/termin

Instrumenthyra 350 kr/termin

Om samma elev går på två olika ämnen (instrument + gruppaktivitet) får den 25% rabatt för det andra ämnet.

Vi erbjuder även syskonrabatt, om du har fler än ett barn som går på kulturskolan. Rabatten är 25% för det andra barnet, 50% för det tredje barnet och 75% för det fjärde barnet. Meddela om du har fler än ett barn på kulturskolan till florence.rick@bastad.se, så får du syskonrabatt.

 

Kulturskolans policy

 • Anmälan till kulturskolan görs digitalt på hemsidan, Till anmälningsformuläret
 • När eleven blivit erbjuden plats och tackat ja, får eleven chans att prova sin kurs under två veckor. Därefter blir anmälan bindande och familjen debiteras för hela den påbörjade terminen. Observera att detta bara gäller nya elever vid kulturskolan
 • Undervisning i musikinstrument från årskurs 3
 • Undervisning i drama från årskurs 3
 • Undervisning i dans från förskoleklass till och med gymnasiet
 • Undervisning i sång från årskurs 3
 • Undervisning ”prova på alla ämnen” årskurs 1 och 2, men årskurs 2 har förtur
 • Elev får delta i undervisning ett läsår efter det man gått ut gymnasiet
 • Kulturskolan har en garanti på 24 lektionstillfällen på ett läsår. Ett lektionstillfälle innebär att eleven blir erbjuden lektion, workshop, konsertbesök i Kulturskolans regi, eller annat som gagnar elevens utveckling.
 • Vid vissa tillfällen ställs lektioner in utifrån kompetensutveckling eller konsertverksamhet. Detta sker inte på garantitillfällenas bekostnad.
 • Kulturskolans verksamhet är till största del skattefinansierad och terminsavgifter täcker endast en mindre del av kostnaderna för undervisningen.
 • En förutsättning för att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen är att närvara vid lektionstillfällen och repetera mellan lektionstillfällena. Som förälder vill vi att du stödjer ditt barn genom att uppmuntra och möjliggöra övning i hemmet.
 • Kulturskolan har ansvar för eleven under den tid då lektionen äger rum. Anmäl därför alltid frånvaro i god tid före lektionen börjar, till respektive lärare via sms eller mail.
 • Om eleven uteblir utan att anmäla frånvaro till kulturskolan mer än fyra gånger på en termin går platsen över till annan elev på kö.
 • Eleven måste vara mantalsskriven i Båstads Kommun för att delta i Kulturskolans kurser.
 • Eleven förväntas fortsätta sina studier på Kulturskolan tills platsen sägs upp. Elev som inte sagt upp sin plats enligt kulturskolans anvisningar eller har deltagit minst tre gånger betalar full terminsavgift. Säg därför upp platsen i god tid!

Så här säger du upp din plats:

 • I första hand ska uppsägningen göras genom att meddela läraren.
 • Uppsägning kan i andra hand göras via e-post till: florence.rick@bastad.se
 
 

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Click to listen highlighted text!