Click to listen highlighted text!

Kursavgifter och policy

Senast ändrad: 5 okt, 2022

Kursavgifter

Prova på-kurs 300 kr/termin

Drama/teater, Dans 500 kr/termin

Enskild instrumentalundervisning 700 kr/termin

Instrumenthyra 350 kr/termin

Om samma elev går på två olika ämnen (instrument + gruppaktivitet) får den 25% rabatt för det andra ämnet.

Vi erbjuder även syskonrabatt, om du har fler än ett barn som går på kulturskolan. Rabatten är 25% för det andra barnet, 50% för det tredje barnet och 75% för det fjärde barnet. Meddela om du har fler än ett barn på kulturskolan till florence.rick@bastad.se, så får du syskonrabatt.

 

Kulturskolans policy

  • När eleven blivit erbjuden plats och tackat ja, får eleven chans att prova sin nya kurs under två veckor (obs gäller endast nya elever vid Kulturskolan). Därefter blir anmälan bindande och familjen debiteras för hela den påbörjade terminen.
  • Vi har en garanti på 24 lektionstillfällen på ett läsår. Med lektionstillfälle innebär att eleven blir erbjuden lektion, workshop, konsertbesök i Kulturskolans regi, eller annat som gagnar elevens utveckling.
  • Kulturskolans verksamhet är till största del skattefinansierad. Terminsavgifter täcker endast en bråkdel av kostnaderna för undervisningen. Det är därför viktigt att man som elev sköter sin plats på Kulturskolan genom att närvara på lektionerna. Om en elev uteblir mer än fyra gånger på ett läsår (gäller ej vid i god tid anmäld frånvaro) går platsen över till annan elev på kö.
  • Kulturskolan har ansvar för eleven under den tid då lektionen äger rum. Anmäl därför alltid frånvaro i god tid före lektionen börjar till respektive lärare via telefon eller e-post om eleven inte kan närvara på grund av sjukdom eller annat.
  • Som förälder vill vi att du stödjer ditt barn genom att uppmuntra och möjliggöra övning i hemmet.
  • Eleven förväntas fortsätta sina studier på Kulturskolan tills platsen sägs upp. Endast vårdnadshavare kan säga upp platsen. Om platsen sägs upp under påbörjad termin, debiteras hela terminsavgiften. Uppsägningen gäller då till nästkommande termin. Säg därför upp platsen i god tid!

Så här säger du upp din plats:

  • via e-post: florence.rick@bastad.se
  • via telefon: 0431-770 83 (onsdagar kl. 9-15.30)
  • Du kan också säga upp din plats genom att meddela det till din lärare
 
 

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Click to listen highlighted text!