Click to listen highlighted text!

Drama i skolan

Senast ändrad: 9 sep, 2020

Från förskolepjäsen "Humlan & Blåmesen" hösten 2016

Förskolepjäs
Varje termin sätter dramapedagogerna upp en dramapedagogisk föreställning för alla förskolebarn i kommunen. Den är till för att skapa delaktighet hos barnen samt  väcka deras tankar och medvetenhet om det aktuella temat. Det kan handla om vänskap, matematik, baciller, rymden mm.

Estetisk läroprocess
Dramapedagogerna kommer varje läsår ut till alla åk 2 och åk 5 för att ha estetisk läroprocess. Det är ett samarbete mellan dramapedagog och lärare, där dramapedagogen står för metoden drama och läraren står för ämneskunskapen.

United
Ett klassarbete för omtanke som skall bidra till att eleverna får en bra klass under tre år. United sker i alla åk 7 och är ett samarbete mellan dramapedagoger, kuratorer och klasslärare.

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kontakt

Arbetsrum Drama
0431 – 77447

Dramapedagog
Karin Rylander
0708 – 39 27 39
karin.rylander@bastad.se

Dramapedagog
Celia Rossi
073 – 157 23 53
celia.rossi@bastad.se

Click to listen highlighted text!