Click to listen highlighted text!

Dramaprojekt i skolan

Senast ändrad: 17 aug, 2022

Från förskolepjäsen "Humlan & Blåmesen" hösten 2016

Förskolepjäs
Varje termin sätter dramapedagogerna upp en dramapedagogisk föreställning för alla förskolebarn i kommunen. Den är till för att skapa delaktighet hos barnen samt  väcka deras tankar och medvetenhet om det aktuella temat. Det kan handla om till exempel vänskap, matematik, baciller eller rymden.

Estetisk läroprocess
Dramapedagogerna kommer varje läsår ut till alla årskurs 2 och årskurs 5 för att ha estetisk läroprocess. Det är ett samarbete mellan dramapedagog och lärare, där dramapedagogen står för metoden drama och läraren står för ämneskunskapen.

United
United är ett klassarbete för omtanke som sker i alla årskurs 7. United är ett samarbete mellan dramapedagoger, kuratorer och klasslärare. United ska bidra till och lägga en grund för att eleverna får en bra klass med sammanhållning de kommande tre åren på högstadiet.

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kontakt

Arbetsrum Drama
0431 – 77447

Click to listen highlighted text!