Click to listen highlighted text!

Frågor och svar

Senast ändrad: 4 sep, 2023

Här hittar du vanliga frågor och svar om kulturskolan i Båstad. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss i kontaktformuläret längst ner på sidan, eller mejla till samordnare Florence Rick på mejl florence.rick@bastad.se.

Anmälan

Hur anmäler jag mig?
Anmälan gör du genom anmälningsformuläret på vår anmälningssida.

Till anmälningssidan

Vem får gå på kulturskolan i Båstad?
Vårt kursutbud riktar sig till barn och ungdomar 6-19 år som är skrivna i Båstads kommun. Kurserna har olika startålder. Flyttar du till en annan kommun får du behålla din plats till terminsslutet.

Antagning och kö

Hur går antagningen till?
När anmälan har kommit in registreras eleven i vår kö. Fördelningen av platser sker utifrån anmälningsdatum och ålder. När vi kan erbjuda en plats kontaktar vi dig via e-post eller telefon.

Hur får jag besked att jag har fått plats?
När vi kan erbjuda plats kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Om du inte har fått något antagningsbesked är du kvar i kö. Du behöver inte förnya din köplats. Vi tar in nya elever inför varje terminsstart men även under pågående termin, i mån av plats.

Varför finns det kö?
I många kurser är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. De som inte kan erbjudas plats placeras i kö och erbjuds plats när det uppstår lediga platser.

Hur lång är kötiden?
Kötiden varierar beroende på kurs och platstillgång.

Undervisningen

Var ligger kulturskolans undervisningslokaler?
Största delen av undervisningen sker i kulturskolans lokaler på Bokesliden 20 i Förslöv. I möjligaste mån erbjuder vi undervisning även ute på kommunens skolor.

Hur ofta är det lektion?
Du har lektion en gång i veckan. Inför konserter och föreställningar genomförs ibland extrarepetitioner. Läraren kommer att informera om detta i god tid. Tid för individuell lektion i instrument och sång kommer du överens om tillsammans med din lärare inför varje termin. 

Hur lång är en lektion?
Lektionstiden påverkas av gruppstorlek, svårighetsgrad och elevens/gruppens ålder.

 

Läsårstider och lov

Hösttermin 2023
Terminsstart vecka 35. Terminsslut vecka 50.
Vårtermin 2024
Terminsstart vecka 3. Terminsslut vecka 22.
Lov
Under loven (höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov) är det ingen ordinarie undervisning på kulturskolan.

Avgifter och betalningsvillkor

Vad kostar det att gå på kulturskolan?
Prova på – kurs 300 kr/termin
Drama/teater, Dans 500 kr/termin
Instrumentalundervisning, Sång 700 kr/termin
Instrumenthyra (i mån av tillgång) 350 kr/termin

Finns det rabatt?
Om samma elev går på två olika ämnen (instrument + gruppundervisning) får eleven 25 % rabatt för det andra ämnet. Vi erbjuder även syskonrabatt.

Hur fungerar syskonrabatten?
När du har har fler än ett barn som går på kulturskolan får den syskonrabatt. Rabatten är 25% för det andra barnet, 50% för det tredje barnet och 75% för det fjärde barnet. Meddela om du har fler än ett barn som går på kulturskolan till florence.rick@bastad.se, så får du syskonrabatt.

Säga upp din plats

Hur säger jag upp min plats på kulturskolan?
Endast vårdnadshavare kan säga upp elevens plats. Om platsen sägs upp efter provperioden på två veckor under påbörjad termin debiteras hela terminsavgiften. Uppsägningen gäller då till nästkommande termin.
Du säger upp din plats:
• via e-post: florence.rick@bastad.se
• via telefon: 0431-770 83 (onsdagar kl. 9-15.30)

Meddela elevens namn och kurs som vill sägas upp i mejl eller på telefon. 

Instrument

Måste jag ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?
För att delta i musikundervisningen behöver du ett instrument. De flesta instrument kan hyras på kulturskolan för 350 kr/termin i mån av tillgång.

Barn i behov av särskilt stöd

Kan barn i behov av särskilt stöd delta i kulturskolans verksamhet?
Vi är en kulturskola för alla och försöker hitta lösningar som passar alla barn och unga. För att lyckas så bra som möjligt med undervisningen vill vi gärna ha hjälp och tips av dig och din familj om just dina förutsättningar och önskemål. Ta gärna kontakt med oss innan anmälan för rådgivning!

Hanteringen av personuppgifter

Hur hanterar kulturskolan mina personuppgifter?
Personuppgifterna som samlas in direkt från dig i anmälan till kulturskolan är frivilliga. Du är inte skyldig att ge dessa personuppgifter och kan återkalla dem när som helst. Konsekvensen av att inte lämna de personuppgifter som krävs är att din ansökan inte kan behandlas.

Personuppgifterna används enbart för behandling av anmälan samt kommunikation angående deltagandet och eventuell fakturering av efterföljande aktiviteter. Personuppgifterna från den registrerade sparas så länge som det är nödvändigt för ovan nämnda syften.

Du kan läsa mer om persondatalagen och persondataförordningen på www.datainspektionen.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se eller på telefon 0431-77 000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten på hemsidan www.datainspektionen.se

Om det finns speciella förutsättningar för hur dina personuppgifter behöver bli behandlade, till exempel om du eller ditt barn lever med skyddad identitet är du välkommen att höra av dig till kulturskolans samordnare Florence Rick på mejl florence.rick@bastad.se eller på telefon 0431-77083.

Hitta hit

Vart ligger kulturskolan?

Kulturskolan ligger på Bokesliden 20 i Förslöv. Här har vi det mesta av vår verksamhet men vi har även undervisning ute på kommunens skolor.

Här finns en vägbeskrivning till kulturskolan

Kontakta oss

Fråga

 

Verification

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Skicka meddelande

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Samordnare
Florence Rick
0431-770 83 (telefontid onsdagar kl. 9-15.30)
florence.rick@bastad.se

Click to listen highlighted text!