Click to listen highlighted text!

Frågor och svar

Senast ändrad: 20 sep, 2021

Anmälan
Hur anmäler jag mig?
Anmälan gör du genom anmälningsformuläret på vår anmälningssida eller genom att skicka in en anmälningsblankett till kulturskolan.

Till anmälningssidan

Vem får gå på kulturskolan i Båstad?
Vårt kursutbud riktar sig till barn och ungdomar 6-19 år som är skrivna i Båstads kommun. Kurserna har olika startålder. Flyttar du till en annan kommun får du behålla din plats till terminsslutet.

Antagning och kö
Hur går antagningen till?
När anmälan har kommit in registreras eleven i vår kö. Fördelningen av platser sker utifrån anmälningsdatum, ålder och gruppsammansättning. När vi kan erbjuda plats kontaktar vi dig via e-post eller telefon.

Hur får jag besked att jag har fått plats?
När vi kan erbjuda plats kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Om du inte har fått något antagningsbesked är du kvar i kö. Vi tar in nya elever inför varje terminsstart men även under pågående termin, i mån av plats. Kulturskolan tar kontakt så fort en plats blir ledig.

Varför finns det kö?
I vissa kurser är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. De som inte kan erbjudas plats placeras i kö och erbjuds plats när det uppstår lediga platser.

Hur lång är kötiden?
Kötiden varierar beroende på kurs och platstillgång. Kulturskolan tar kontakt så fort en plats blir ledig.

Undervisningen

Var ligger kulturskolans undervisningslokaler?
Största delen av undervisningen sker i kulturskolans lokaler på Bokesliden 20 i Förslöv. I möjligaste mån erbjuder vi undervisning även ute på kommunens skolor.

Hur ofta är det lektion?
Du har lektion en gång i veckan. Inför konserter och föreställningar genomförs ibland extrarepetitioner. Läraren kommer att informera om detta i god tid.

Hur lång är en lektion?
Lektionstiden påverkas av gruppstorlek, svårighetsgrad och elevens/gruppens ålder.

Läsårstider och lov

Hösttermin 2021 Terminsstart är vecka 35.
Vårtermin 2022 Terminsstart är vecka 3.
Lov Under loven (höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov) är det ingen ordinarie undervisning på kulturskolan.

Avgifter och betalningsvillkor

Vad kostar det att gå på kulturskolan?
Prova på – kurs 300 kr/termin
Drama/teater, Dans 500 kr/termin
Instrumentalundervisning, Sång 700 kr/termin
Instrumenthyra (i mån av tillgång) 350 kr/termin

Finns det rabatt?
Om samma elev går på två olika ämnen (instrument + gruppundervisning) får eleven 25 % rabatt för det andra ämnet. Vi erbjuder även syskonrabatt.

Hur fungerar syskonrabatten?
När en räkningsmottagare har fler än ett barn som går på kulturskolan får den syskonrabatt. Rabatten är 25% för det andra barnet, 50% för det tredje barnet och 75% för det fjärde barnet.

Hur säger jag upp min plats?
Endast vårdnadshavare kan säga upp elevens plats. Om platsen sägs upp efter provperioden under påbörjad termin debiteras hel terminsavgift. Uppsägningen gäller då till nästkommande termin.
Du säger upp din plats
• via e-post: florence.rick@bastad.se
• via brev: Kulturskolan, Box 112, 269 03 Båstad eller
• via telefon: 0431-770 83 (onsdagar kl. 9-15.30)

Instrument

Måste jag ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?
För att delta i musikundervisningen behöver du ett instrument. Flera instrument kan hyras på kulturskolan för 350 kr/termin.

Barn i behov av särskilt stöd
Kan barn i behov av särskilt stöd delta i kulturskolans verksamhet?
Vi är en kulturskola för alla och försöker hitta lösningar som passar alla barn och unga. För att lyckas så bra som möjligt med undervisningen vill vi gärna ha hjälp och tips av dig och din familj om just dina förutsättningar och önskemål. Ta gärna kontakt med oss innan anmälan för rådgivning!
Hanteringen av personuppgifter
Kontakta oss

Fråga

 

Verification

Kontakt

Kulturskolan
0431-77084
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv

Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Skicka meddelande

Kontaktperson

Kulturskolechef
Helene Steinlein
0431-770 84
helene.steinlein@bastad.se

Click to listen highlighted text!