Click to listen highlighted text!

Föräldrarförening / Västra Karup skola

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Avdelningen Fåglarna har 17 barn i åldern 1-3 år. Avdelningen startade i mitten på höstterminen 2012 och har successivt utökats.

Höstterminen 2015 arbetar vi med följande mål från förskolans läroplan Lpfö98:

Normer och värden
Förskolan ska sträva efter att varje  barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Naturvetenskap
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Vi som arbetar på Fåglarna:
Mona Andersson
Camilla Hjalmarsson-Fredriksson
Elisabeth Thylén Persson

Telefon: 0431-772 57

Click to listen highlighted text!