Click to listen highlighted text!

Västra Karups skola F – 6

Senast ändrad: 21 apr, 2022

Västra Karups skola F-6 omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt två fritidshemsavdelningar. Skolan ligger i ett villaområde i Västra Karup som är belägen på Bjärehalvöns södra sida. Vi har en mycket framgångsrik verksamhet där vi arbetar och utvecklar oss utifrån vårt lärande förhållningssätt. Vårt yttersta mål är ett utvecklat lärande och bra mående för att varje elev ska nå så långt det är möjligt. Vi fokuserar på ökad studiemotivation och lärande via alla våra sinnen. Där vi strävar efter att varje elev äger sitt lärande och tränas i att vara en läranderesurs för andra. Ansvar, inflytande och delaktighet är områden som vi tränar eleverna i. Vi har tack vare den goda studiemotivationen en mycket god studiero och en mycket trygg verksamhet.

 

Vår personal är i mycket hög grad legitimerad, kompetent och ytterst engagerad. Där alla lärare är legitimerade och med behörigheter i flera ämnen. En annan framgångsfaktor är vårt kollegialt lärande där personalen har ett väl utvecklat samarbete. Eleverna har dessutom utökad motorisk och pulshöjande träning i alla årskurserna i en skola där lärandet tränas från ytterligheterna prägling till komplex inlärning som metakognition, samt från pulshöjande aktiviteter till avslappningsövningar. Detta för att eleven ska kunna ta till sig hela läroplanens spektra av kunskaper, förmågor och alla de lärstrategier som behövs för att nå så långt i sin utveckling som det bara går.

 

Skolgården är utomordentlig med stora lek ytor, bra variation av hårdytor, gräs- och grusplaner med möjlighet till allt från stillsam lek eller spel till mer motoriska lekar och bollspel. Det finns även en härlig skogsdunge som används till såväl pedagogiskt arbete som för lek och rekreation.

 

Vår verksamhet arbetar med ett gemensamt lärande förhållningssätt så att lärandet sker utifrån samma grunder i skolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Västra Karups skola
0431-773 83
Postadress:
Glimmingevägen 36
269 74 Västra Karup

Rektor
Malin Sahlstrand
0431-77190
malin.sahlstrand@bastad.se

 

Sjukanmälan av elev

Frånvaro-/sjukanmälan av elev görs via Edlevo app (tidigare Tieto Educations app).

Mer info om Edlevo (länk till sidan)

I appen anmäler ni om det gäller skola, fritids eller hela dagen.

Sjukanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Click to listen highlighted text!