Click to listen highlighted text!

Strandängsskolan F – 6

Senast ändrad: 20 aug, 2020

"Skogsbyn"


Vår skola

Välkommen till Strandängsskolan F-6. Det här är skolan mitt i byn med direkt närhet till hamn och hav. På vår skola får alla elever möjlighet att utveckla sina förmågor, träna på att ta ansvar och samarbeta med andra. Vi vill att eleverna ska känna arbetsglädje och behålla sin nyfikenhet.Vår skolgård har en stimulerande miljö och inbjuder till roliga aktiviteter.


Vår Vision

När vi lär oss mår vi bra

Berikande – vi utvecklas och växer tillsammans så att skolan blir givande för alla.

Åtråvärd – vi är stolta över vår skola där vi trivs, känner glädje och blir sedda.

Samarbete – vi skapar tillsammans förutsättningar för vår utveckling.

Trygghet – vi skapar trygghet genom höga förväntningar, tydliga regler och ett tillåtande klimat.

Ansvar – vi tar ansvar för det vi gör, för miljön, lärandet och varandra.

Drömmar – vi tror på vår förmåga och uppmuntrar varandras drömmar.


Så här arbetar vi

På Strandängsskolan har vi en klass per årskurs. I varje årskurs ansvarar minst två mentorer. Genom att ha en klass per årskurs får vi pedagogiska vinster då vi kan gruppera eleverna utifrån elevernas behov och förutsättningar. Det ger också sociala vinster då eleverna får större kontaktytor.

Lärare och fritidspedagoger ingår i varje arbetslag och då kan vi integrera fritidshemspedagogiken i skoldagen.

I lärandet utgår vi från elevens starka sidor och i varje planering ställer vi frågan – hur samarbetar vi för elevens bästa utveckling?

Vi strävar efter att arbeta språkutvecklande i alla ämnen och har ett nära samarbete med biblioteket.

Att stimulera till medvetenhet om hälsa och rörelse är viktigt och vi har därför utökat timplanen med ett rörelsepass i veckan. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används som ett verktyg för kunskapsutveckling. Vi vill ge våra elever en hög digital kompetens och stimulera till kreativitet och entreprenöriell förmåga.

 

Sjukanmälan av elev

Sjukanmälan av elev åk F-1
Ring 0431-773 69 (telefonsvarare)

Sjukanmälan av elev åk 2-6
Ring 0431-771 52 (telefonsvarare)

Elever åk 2-6 som är på morgonfritids anmäls även till resp avd.
Korallen 0431-773 67
Klubben 0431-773 65

 

För ditt barns säkerhet skall du som förälder anmäla ditt barn varje sjukdag.

Kontakt

Strandängskolan F-6
0431-777 69
Postadress: Box 1123
269 22 BÅSTAD

Besöksadress:
Tennisvägen 33, Båstad

Rektor
John Brogård
0431-777 69
john.brogard@bastad.se

Länk till blanketter

För att lättare kunna nå till blanketterna på hemsidan klicka på länken
För att komma till blanketter tryck här

Click to listen highlighted text!