Click to listen highlighted text!

Sandlyckeskolan F – 6

Senast ändrad: 2 nov, 2020

Sandlyckeskolan

 Den lilla skolan vid havet med de stora visionerna där vi utvecklas tillsammans och lär för livet.

 En skola där alla känner delaktighet, glädje och stolthet.

 Våra ledord är:

Trygghet

Respekt

Kunskap för livet

Trygghet- Varje elev ska känna framgång och känna sig delaktig och synliggöras som en viktig person.  Med eleven i centrum utgår vi från en helhetssyn på eleverna där skola och fritidshemmet med dess olika kompetenser vävs samman för att skapa en känsla av naturlig samhörighet som får varje elev att känna trygghet och tillit. Många ”Jag kan”-  upplevelser under skoldagen bygger upp självförtroende och får elever att känna stolthet och glädje och en vilja att vara i skolan och att lära mer.

Respekt – Genom ömsesidig  respekt skapar vi ett gott samarbete och goda relationer.Vi  visar hänsyn och känner ansvar för varandra och den gemensamma miljön. I möten mellan elever- personal- föräldrar samarbetar vi och skapar den bästa skolan. En skola där alla får vara unika och olikhet är en styrka. Allas röst är viktig i en demokratisk skola.

Kunskap – Med höga förväntningar på våra elever skapar vi en skolmiljö som stimulerar och utmanar. Den ger alla elever möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter så långt som möjligt efter sin förmåga. I vår skola rustar vi för att ge alla elever den digitala kompetens som behövs nu och i framtiden.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Sandlyckeskolan
0431-771 90
Postadress: Båstad Kommun Sandlyckeskolan
269 80 Båstad

Rektor
Malin Sahlstrand
0431- 77190
malin.sahlstrand@bastad.se

Kök
0431-77191
asa.kvasjo@bastad.se

 

 

Sjukanmälan av elev

Sjukanmälan av elev åk F-9 skall anmälas via skola 24.
Länk till SKOLA24

Eller på telefon 0431-771 90

För ditt barns säkerhet skall du som förälder anmäla ditt barn varje sjukdag.

Click to listen highlighted text!