Click to listen highlighted text!

Elevhälsa / Östra Karup skola

Senast ändrad: 12 sep, 2023

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan finns på Östra Karups skola på måndagar och tisdagar.
Till skolsköterskan är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barn och ungdomars hälsa.

Elevhälsans medicinska insats är främst hälsofrämjande och förebyggande.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder:

  • Hälsobesök enligt socialstyrelsens riktlinjer
  • Vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. För mer information kring vaccinationsprogrammet http://www.lakemedelsverket.se
  • Hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • Enklare sjukvårdsinsatser
  • Skolläkare ( bokas i samråd med skolsköterska )

Dokumentation sker i digital journal.

Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska insats är del i Stöd- och utvecklingsenheten

Verksamhetschef är Ingrid Berg Brynje.

 

Kontakt

Skolsköterska
Annette Jönsson
0431-77791
annette.jonsson1@bastad.se

Kurator
Emely Martell
0431-77798
emely.martell@bastad.se

 

Click to listen highlighted text!