Click to listen highlighted text!

Ny skola i Förslöv

Senast ändrad: 30 mar, 2021

Vi håller på att bygga om och bygga till Förslövs skola F-6. Projektet påbörjades 2019 och beräknas vara klart 2021.

Vad ska göras?

Förslövs skola byggs om och byggs till. Kostnad för nybyggnation: 103 miljoner kronor. Cirka 4 200 kvadratmeter ny yta och cirka 1 900 kvadratmeter rivs (B, C, F, och del av A & H).

Kapaciteten ska ökas till:

 • Årskurs F-6: ca 350 elever (idag ca 260)
 • Årskurs 7-9: ca 300 elever (idag ca 200)
 • Totalt: ca 650 elever

Uppvärmning och material:

 • Bergvärme + spets fjärrvärme
 • Solceller
 • Betongstomme
 • Tegelfasad
 • Tak i plåt

Tidplan

Vår 2019  

 • Tillbyggnad av teknik- & fläktrum för att serva befintliga och nya byggnader.
 • Installationer som tidigare legat på vinden är nu samlade i det nya teknik- & fläktrummet.

Sommar 2019

 • Matsal och nya biblioteket totalrenoverades i byggnad A.
 • Byggnad E totalrenoverades med ny musiksal, och fler undervisningsrum.
 • Loger renoveras och scen tillgänglighetsanpassades.
 • Byggnad C, D och F rivs.

Höst 2019

 • Nyproduktion påbörjas – markarbeten och byggnad G.

Sommar 2020

 • Nyproduktion cafeteria byggnad H  (högstadiet) klar till höstterminens start 2020.

Vår 2021

 • Byggnad G (nybyggnad) klar våren 2021.
 • Byggnad H (högstadiet) klar våren 2021.

Sommar 2021

 • Byggnad B rivs.

Höst 2021

 • Kvarstående markarbeten/utemiljö.

Vilka gör detta?

Totalentreprenad utförs av Byggästar´n i Skåne.
Ritningar av arkitektbyrån Liljewall arkitekter.

 

Gällande ritningar

Programhandlingar

Bilder över om- och tillbyggnad av Förslövs nya skola

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!