Click to listen highlighted text!

Ny skola i Västra Karup

Senast ändrad: 10 feb, 2021

Båstads kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2019 om hur förskole- och grundskolestrukturen ska se ut i den södra delen av kommunen. Därefter tog förvaltningen, i enlighet med beslutet, fram en programhandling för nybyggnation av Västra Karups skola F- 6 och en förskola med fyra avdelningar (med möjlighet att bygga ut förskolan till sex avdelningar).

Utbildningsnämnden biföll förslaget till programhandling för byggnation av Västra Karups skola F-6 och ny förskola den 13 augusti 2019. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 att anta programhandlingen och att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola med fyra avdelningar.

Programhandlingen är framtaget utifrån ett lokalprogram som beskriver behov av lokaler med funktion och dimensionering enligt beställning från Utbildningsnämnden. Planeringsgruppen har bestått av fastighetsstrateg, skolchef, biträdande skolchef, skolutvecklare, chef för elevhälsan, rektorer för de båda skolorna, bibliotekschef, planarkitekt, elever och personal med fler.

Befintlig skola och förskola rivs, idrottshallen behålls och renoveras. Nytt tillagningskök placeras centralt i byggnaden för mat till både skola och förskola. Byggnaden planeras i två våningsplan för att ge skol- och förskolegård så mycket yta som möjligt.

Allmänheten kan samutnyttja rum som matsal, musiksal, slöjd och bibliotek under kvällstid och helger. Planlösningen är utformad för flexibel användning.

Vad ska göras?

Västra Karups skola  och Klockarebyns förskola ska rivas. Nybyggnad av skola och förskola med gemensamt tillagningskök uppförs i två våningsplan. Kostnad för nybyggnation och rivning 130 miljoner kronor. Cirka 5300 kvadratmeter nybyggd yta.

Kapaciteten ska ökas till:

  • Årskurs F-6: ca 350 elever
  • Förskola: 72 barn

Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Karups skola. Elevantalet på skolan beräknas bli cirka 300 elever. Det blir en tvåparallell F-6 skola då antalet elever per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. Skolan har möjlighet att ta emot drygt 350 elever. Förskolan beräknas ge plats åt 72 barn.

Uppvärmning:
Bergvärme
Solceller

Tidplan

Jan 2021
Befintlig skola rivs. Detaljprojektering påbörjas.

Vår 2021
Nybyggnation påbörjas.

Sommar 2022
Nybyggnation skola & Förskola färdigställs.
Markarbeten etapp 1 & 2 färdigställs
Tillfälliga skolmoduler avetableras
Markarbeten etapp 3 påbörjas.

 Höst 2022
Befintlig förskola rivs.
Etapp 4 markarbete påbörjas.

Vinter 2022
Etapp 4 markarbete färdigställs.

 

Vilka gör detta?

Totalentreprenad utförs av Byggästar´n i Skåne.

Kapacitet

Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Karups skola. Elevantalet på skolan beräknas bli cirka 300 elever. Det blir en tvåparallell F-6 skola då antalet elever per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. Skolan har möjlighet att ta emot drygt 350 elever. Förskolan beräknas ge plats åt 72 barn.

Tidsplan
  • Befintlig skola rivs under 2020.
  • Under 2020 är det fortsatt planering med tidplan och moment som ska utföras pågår i projekteringen som vi nu utför.
  • Inflyttning planeras till höstterminen 2022.

Scanna och lyssna på barns tankar om nya förskolan

Förskolebarns tankar om vad de vill leka med inne och ute på nya förskolan. Scanna koderna för att lyssna!

Programhandlingar

Teckningar om den nya skolan

Teckningar gjorda av barn som går på Västra Karups- och Torekovs skola idag. Teckningarna är beskrivningar av hur de tycker att den nya skolan ska se ut.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!