Click to listen highlighted text!

Kommunala grundskolor

Senast ändrad: 13 mar, 2023

I Båstads kommun finns det fyra kommunala grundskolor. Av dessa fyra grundskolor är det två grundskolor med årskurserna F-6 ( Bjäre skola och Östra Karups skola).  Det finns två grundskolor med årskurserna F-9 (Strandängskolan i centrala Båstad och Förslöv skola som finns i Förslöv).

Alla grundskolor som har årskurserna F-6 har i anslutning ett eller flera fritidshem.

I Båstad kommun har man satsat stort på den digitala utvecklingen i de kommunala skolorna och förskolorna. Genom att kunna tilldela och erbjuda digitala verktyg vill man främja det demokratiska tänkandet och likvärdigheten för alla individer. Kommunens satsning på den digitala välfärden är dess syfte att erbjuda ett livslångt lärande till alla individer.

Grundskolan är avgiftsfri.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

Barn i grundskolorna i Båstads kommun är försäkrade under den tid de är i skolan. För att ha ett fullgott försäkringsskydd bör även en privat barnförsäkring tecknas av varje familj.

 Olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar Försäkringsbesked 2023

 

Skolplikt

Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssytemet och en grundläggande förutsättning för att en elev ska kunna fullgöra sin skolplikt och nå utbildningsmål, är elevens närvaro. Långvarig eller ofta  återkommande frånvaroi skolan innebär att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Tidigt upptäckt och tidiga insatser vid frånvaro krävs för att hantera elevers frånvaro framgångsrikt. Följ länken nedan för att komma till Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga elevers frånvaro och främja deras närvaro i skola.

Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan.

Sjuk- och frånvaroanmälan av elev

Sjuk- och frånvaroanmälan för elever i grundskolan ska från och med höstterminen 2021 göras i Edlevo app. 

Frånvaroanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

I Edlevo app väljer du frånvaro och markera det/de barn som ska frånvaroanmälas. Du kan välja

  • Heldag samt idag eller imorgon.
  • Tidsbestämd som är del av dag där du anger datum och klockslag för frånvaron.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem eller skola ska tidsbestämd frånvaro väljas.

Skola 24 kommer därmed upphöra som frånvarosystem för grundskolan.
Edlevo appen ersätter skola 24 appen och och dess tillval (telefonsvarare).
Ni kan inte heller använda er av Unikums familjeapp för att registrera frånvaro. Frånvaro måste registreras i Edlevo app.

Följ länken för läsa mer om Edlevo olika funktioner i appen.

Edlevo (app för vårdnadshavare)

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Barn och utbildning
Tel kundcenter  0431-77000
barnochutbildning@bastad.se
Postadress: Båstads kommun
Barn och utbildning
269 80 Båstad
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

Sjukanmälan av elev

Frånvaro-/sjukanmälan av elev görs via Edlevo app.

Mer info om Edlevo (länk till sidan)

I appen anmäler ni om det gäller skola, fritids eller hela dagen.

Sjukanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Click to listen highlighted text!