Click to listen highlighted text!

Kommunala grundskolor

Senast ändrad: 26 jan, 2021

I Båstads kommun finns det 6 kommunala grundskolor. Av dessa 6 grundskolor är det 3 grundskolor med årskurserna F-6 (Sandlyckeskolan i Torekov, Västra Karups skola och Östra Karups skola).  Det finns två grundskolor med årskurserna F-9 (Strandängskolan i centrala Båstad och Förslöv skola som finns i Förslöv).

Alla grundskolor som har årskurserna F-6 har i anslutning ett eller flera fritidshem.

I Båstad kommun har man satsat stort på den digitala utvecklingen i de kommunala skolorna och förskolorna. Genom att kunna tilldela och erbjuda digitala verktyg vill man främja det demokratiska tänkandet och likvärdigheten för alla individer. Kommunens satsning på den digitala välfärden är dess syfte att erbjuda ett livslångt lärande till alla individer.

Grundskolan är avgiftsfri.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

 

 Olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar Försäkringsbesked 2021

 

Skolplikt

Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssytemet och en grundläggande förutsättning för att en elev ska kunna fullgöra sin skolplikt och nå utbildningsmål, är elevens närvaro. Långvarig eller ofta  återkommande frånvaroi skolan innebär att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Tidigt upptäckt och tidiga insatser vid frånvaro krävs för att hantera elevers frånvaro framgångsrikt. Följ länken nedan för att komma till Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga elevers frånvaro och främja deras närvaro i skola.

Båstads kommuns gemensamma handlingsplan för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Barn och skola
Tel..växel  0431-77000
barnochskola@bastad.se
Postadress: Box 1043, 269 21 Båstad
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

Click to listen highlighted text!