Click to listen highlighted text!

Google G-suite

Senast ändrad: 9 maj, 2019

Google G-suite

GAFE (Google Apps for Education) Under hösten 2015 infördes GAFE I grundskolorna I Båstad kommun. Förskolorna kommer att få GAFE under våren då man har som mål att kunna erbjuda alla enheter ett modernt pedagogiskt verktyg.

GAFE kommer att användas för skapande och delande av dokument och lektionsinnehåll, lagring av dokument, skapande av skoluppgifter och delande mappar och samarbetsytor.

 

Konceptet GAFE innebär  bl.a:

  • Nya sätt att samararbeta på och möjligheter till kommunikation och uppmuntrar till nya arbetssätt i skolan.
  • Man får tillgång till webbaserade tjänster som alltid finns tillgängliga från alla olika typer av datorer, läsplattor eller mobiltelefoner med internetuppkoppling.
  • En direkt möjlighet att redigera, lagra eller dela dokument i molnet, vi blir oberoende av ordbehandlingsprogram på våra datorer, läsplattor eller mobiltelefoner

Var lagras informationen jag lägger in i Gafe?

Google är en så kallad ”molntjänst” vilket innebär att all information lagras på Googles egna servrar och du kan komma åt den var du än är, där det finns uppkoppling till internet.

Är det säkert att arbeta med Gafe?

Avtalet med Google, och de tjänster som Gafe erbjuder uppfyller de krav som Personuppgiftslagen kräver samt Datainspektionens krav på hantering av personuppgifter.

Säkerhet

Båstad kommun har tecknat ett s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal med Googlesom ska säkerställa korrekt behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

All information som går att koppla till en specifik individ är en personuppgift. Hurpersonuppgifter får användas regleras i Personuppgiftslagen (PuL), som är till för attskydda integriteten för den enskilde. Skolan handskas med elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl

myndighetsutövning (t.ex betyg), administration (t.ex närvaro) och pedagogik ska fungera. Detta är tillåtet enligt PuL. Skolans personal får utbildning om PuL och vad som gäller när vi behandlar personuppgifter.

För detta ändamål används uppgifter om användarnas namn, personnummer ochklass- och grupptillhörighet från vår elevdatabas Pro Capita. Dessa personuppgifterlämnas inte vidare till annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur i GAFE på grupp- och klassnivå för skolorna.

När en elev flyttar från kommunen eller slutar i kommunal skola avslutas elevensGAFE-konto och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt GAFE-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

 

 

Kontakt

Sandlyckeskolan
0431-771 90
Postadress: Hanneborgsvägen 2,
269 77 Torekov

Rektor
Malin Sahlstrand
0431- 77190
malin.sahlstrand@bastad.se

Kök
0431-77191
asa.kvasjo@bastad.se

 

 

Click to listen highlighted text!