Click to listen highlighted text!

IKT / Information, kommunikation och teknik

Senast ändrad: 11 feb, 2020

I Båstad kommuns skolor och förskolor vill man främja det demokratiska tänkandet och likvärdigheten för alla individer. Kommunens satsning på den digitala välfärden är dess syfte att erbjuda ett livslångt lärande till alla individer.

Med hjälp av olika kompetenser från skolans och förskolans verksamheter och med de centrala IKT- pedagogerna och utvecklingsledarna i kommunen så driver man tillsammans pedagogiska och tekniska frågor som ska främja digitaliseringen i skolan.

Båstads kommuns skolor har konceptet en till en (1:1) som i sin tur innebär att alla elever i årskurs 4 till 9 har tillgång till en egen Ipad. Eleverna har sin egen Ipad under hela sin skolgång. När man har avslutat årskurs 9 lämnar man tillbaka sin Ipad eller erbjuds att köpa sin Ipad från kommunen.
Alla förskolor och skolor i Båstad kommun är digitalt utrustade med moderna anläggningar som skapar ett digitalt aktivt rum för barn och pedagoger.
Man har byggt ut det trådlösa nätverket så nätet klarar att ge full kapacitet med täckning till alla mobila enheter som finns i verksamheterna.

Med hjälp av förskolans och grundskolans lärplattform som är Unikum kan förskolor och skolor föra en digital portfolio för barn och elever.
Unikum ger en överskådlig blick över barnets eller elevens utveckling med hjälp av dokumentationsverktyg. Man använder också Unikum som en informationskanal från skolan och förskolan ut till verksamheten och till vårdnadshavare.

Skolornas frånvarosystem som heter Skola24 erbjuder alla vårdnadshavare att anmäla frånvaro på sina barn till skolan genom digitala verktyg. Skola 24 finns både som en webbapplikation och en mobil app. Appen fungerar både på en android telefon och på en iphone. Hur registrerar man ett konto på skola 24? Skoladministratörerna kan ge dig en aktiveringskod som måste aktiveras först innan du kan skapa ett konto på skola 24.

Click to listen highlighted text!