Click to listen highlighted text!

Kommunala fritidshem

Senast ändrad: 10 jun, 2021

Ny app för att registrera barnschema och frånvaro för förskola och fritidshem.

Har du barn i förskola eller fritidshem? Från och med tisdagen den 9 mars ska du använda appen Tieto Edu för att registrera schema för ditt/dina barn.

Från och med den 9 mars upphör registrering av barnschema via vår E-tjänst och ersätts av barnschema via appen Tieto Edu.

Med appen blir det enklare att registrera barnschema och kopiera schema till syskon. Det finns även en meddelandefunktion som skickar ut påminnelse när det är dags att registrera nytt schema.

I appen kan du även registrera tillfällig frånvaro för ditt barn på förskola och fritidshem.

Följ länken för mer information.

Fritidshem

 Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Alla våra grundskolorna har fritidshem som har verksamhet före och efter skoldagen och under lov.  Fritidshemmen är integrerade med skolan, integrationen kan avse personal, lokaler och/eller den pedagogiska verksamheten.

Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är dock 06.30-18.30.

Du kan lämna ditt barn på fritidshem;

  • om du arbetar
  • om du studerar
  • om ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov

Du når ansökan till fritidshem via E-tjänster och blanketter, se länk till höger.

Lovtillsyn

Du som inte har plats på fritidshem i vanliga fall, kan få plats för ditt barn under skolloven.
För barn som önskar plats i fritidshem endast under skollov (höstlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov) och studiedagar.
Anmälan måste ske minst två månader i förväg på särskild blankett. Speciell taxa uttages med 100:-/dag och tillfälle. Beställd tid debiteras.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Administratör
Carina Eriksson
Tel. 0431-770 45

Kommunala fritidshem i Båstad kommun

Förslövs skola F-9
Solrosen åk F-2
Virvelvinden åk 3-5

Västra Karup skola F-6
Big Bear åk 2-6
Skogsdungen åk F-1

Sandlyckeskolan F-6 I Torekov
Borgen F-6

Strandängskolan F-9 i centrala Båstad
Regattan
Korallen
Jollen

Östra Karups skola F-6
Postridaren åk F-2
Klubben åk 3-6

Click to listen highlighted text!