Click to listen highlighted text!

Kommunala fritidshem

Senast ändrad: 14 mar, 2023

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Alla våra grundskolorna har fritidshem som har verksamhet före och efter skoldagen och under lov.  Fritidshemmen är integrerade med skolan, integrationen kan avse personal, lokaler och/eller den pedagogiska verksamheten.

Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är dock 06.30-18.30.

Du kan lämna ditt barn på fritidshem;

  • om du arbetar
  • om du studerar
  • om ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov

Under sommaren samordnas verksamheterna inom förskola och fritidshem under fyra veckor. Samordning kan även ske under perioden 15/12-15/1.

Schemaförändring under perioderna 15/6 — 15/8 samt 15/12 — 15/1 sker ALLTID i kontakt med personalen.

Under 6 dagar/år har vi begränsat öppethållande för kompetensutveckling för pedagogerna. Vid behov av barnomsorg under dessa dagar ska personalen kontaktas senast 3 veckor före aktuell utvecklingsdag. Om behov finns kommer omsorg att anordnas på en plats i kommunen.

Ansökan

Du når ansökan till fritidshem via E-tjänster och blanketter, se länk till höger.

Från det att ansökan inkommit till administratör är handläggningstiden på ungefär 14 dagar.

Fritidshem erbjuda alltid på den skola eleven går på.

Lovtillsyn

Du som inte har plats på fritidshem i vanliga fall, kan få plats för ditt barn under skolloven.
För barn som önskar plats i fritidshem endast under skollov (höstlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov) och studiedagar.
Ansökan måste ske minst två månader i förväg via våra e-tjänster. Speciell taxa uttages med 100:-/dag och tillfälle. Beställd tid debiteras.

Använd Edlevo app för att registrera barnschema och frånvaro för förskola, fritidshem och grundskola.

Med appen blir det enklare att registrera barnschema och kopiera schema till syskon. Det finns även en meddelandefunktion som skickar ut påminnelse när det är dags att registrera nytt schema.

From höstterminen 2021 ska all tillfällig frånvaro för grundskola, förskola och fritidshem registreras i appen.

Följ länken för mer information.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Kundcenter

0431-77000

Barnochutbildning@bastad.se

Kommunala fritidshem i Båstad kommun

Förslövs skola F-9
Solrosen åk F-2
Virvelvinden åk 3-5

Bjäre skola F-6
Big Bear åk 2-6
Skogsdungen åk F-1

Strandängskolan F-9 i centrala Båstad
Regattan
Korallen
Jollen

Östra Karups skola F-6
Postridaren åk F-2
Klubben åk 3-6

Click to listen highlighted text!