Click to listen highlighted text!

Grundskola

Senast ändrad: 1 nov, 2022

Skolplikt och rätt till utbildning

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i undervisningen som anordnas där. För att barnet inte ska behöva gå till skolan behövs ett giltigt skäl till det, som till exempel att barnet är sjuk eller beviljats ledighet av skolan. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikt och rätt till utbildning.

Grundskola 6-16 år

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9.

I Båstads kommun finns fyra kommunla grundskolor, två F-6-skolor och två F-9-skolor. Det finns även en fristående F-6 Montessori grundskola. Alla grundskolorna i Båstads kommun är  väl fördelade på vackra Bjärehalvön.

Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elevenkäter visar på hög trivsel och god studiemiljö. Grundskolorna i Båstads kommun uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 95 % av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

 

Till dig mellan 6-19 år och nyanländ till Båstads kommun från ett utomnordiskt land

I Båstads kommun välkomnas alla nyanlända barn och unga som söker plats i grundskola och gymnasieskola till Samkomsten.

Ni som är asylsökande, nyanlänt barn/ungdom eller som bott i utomnordiskt land och flyttat till Båstads kommun kontaktar samordnare på Samkomsten via mejl: samkomsten@bastad.se.

Mejlet ska innehålla kontaktuppgifter till vårdnadshavarna, eleven/eleverna, ålder på eleven/eleverna samt uppgift om vilket språk man pratar, modersmål.

Samordnare på Samkomsten bokar in ett möte med barn och vårdnadshavare för pedagogisk kartläggning steg 1.

Vid samma tillfälle gör skolsköterskan på Samkomsten en skolförberedande hälsobedömning på. Skolsköterskan ställer frågor kring hälsan, vilka vaccinationer barnet fått samt kontrollerar syn, hörsel, längd och vikt.

Samtliga anmälningsblanketter gås igenom tillsammans med tolk, undertecknas och registreras och förmedlas till rektor. Den skola som eleven kommer att gå på kontaktar vårdnadshavarna och informerar om skolan och när eleven kan börja.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Barn och utbildning
Tel kundcenter  0431-77000
barnochutbildning@bastad.se
Postadress: Båstads kommun
Barn och utbildning
269 80 Båstad
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

Chatta med SkåneGY
Ska du välja till gymnasiet? Kanske vill du prata med en studie och yrkesvägledare? Kolla in på SKANE.SE så kan du ställa frågor via chatten.

Click to listen highlighted text!