Click to listen highlighted text!

Registrera barnschema

Senast ändrad: 10 aug, 2022

Vid placering på förskola och fritidshem registrera du som vårdnadshavare aktuellt barnschema med rätt tider och eventuella ledigheter i Edlevo app.

Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider.

Förläggning av 15 timmar/vecka beslutas av rektor när det gäller avgiftsfri allmän förskola och för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan lämna in separat schema för sina dagar.
Med appen blir det enklare att registrera barnschema och kopiera schema till syskon.
Schemaändringar lämnas 14 dagar i förväg. När ert barns schema är på väg att löpa ut får ni en påminnelse 10 dagar innan.
Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg eller intyg för studier för att styrka behov och tid för barnomsorg.

Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Hur fungerar Edlevo app.

I appen Edlevo  väljer du “barnschema” och “registrera schema” och där visas aktuell kalender för varje vecka.
Det visas en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan.
Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa.
Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid “ledig hela veckan”.

Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor 20 veckor framåt. Du kan inte upprepa de veckor som det finns en stängd dag i. När det är klart trycker du på knappen “bekräfta”.

Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar “ledig” och bekräftar tiderna.

När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ytterligare ett fält för att skriva in tid.

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet. Endast en inlämnad schematid per dag kan inlämnas annars blir det en schemakonflikt.

 

I Edlevo  appen finns andra funktioner för dig som vårdnadshavare. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt skickar informationsmeddelande till verksamheten. För med information om övriga funktioner följ nedan länk till Edlevo app för vårdnadshavare

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Administratör för förskolan
Cecilia Cederlöw 0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör för förskolan
Annika Overby 0431-77134
annika.overby@bastad.se

Utbildningshandläggare
Loella Gudmundsson 0431-77135
loella.gudmundsson@bastad.se

Click to listen highlighted text!