Click to listen highlighted text!

Skogsbyns förskola

Senast ändrad: 20 dec, 2022

Skogsbyns förskola ligger strax intill Förslövs skola på Magretetorpsvägen 1. Vår förskola öppnades i november 2018. Förskolan har sex avdelningar Gläntan, Kotten, Tuvan, Fåglarna, Grodan och Ekorren. Vår grundtanke är att fyra avdelningar ska vara 1-3 års avdelningar och två ska vara för de äldre barnen 3-5 år men det kan variera utifrån gruppsammansättning och barnens behov.

En av våra målsättningar är att stärka det enskilda barnet och barns sociala samspel, med ledorden:

JAG VILL – JAG KAN
Tillsammans med andra vill jag ha roligt och få möjlighet att utvecklas till en individ som visar hänsyn och tar ansvar. Vi ger stort utrymme för leken i vår verksamhet eftersom mycket av utvecklingen sker just i samspelet med andra bl.a. stärks motoriken, språket och kreativiteten. Vi strävar efter att få miljön inbjudande och lärorik så att barnen blir nyfikna och intresserade av att utforska materialet som erbjuds. Vår övertygelse är att alla barn är kompetenta och kan – en känsla vi vill förmedla till alla våra barn.

I samarbete med föräldrarna vill vi verka för att barnen hos oss på Skogsbyn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, i enlighet med läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Detta samarbete sker genom olika former av föräldraträffar och den dagliga kontakter.

Att vistas i naturen och skapa en relation till den gör att barnen lär sig att ta hand om vår natur och miljö på ett bra sätt – man kan se sin delaktighet i kretsloppet vilket hjälper barnen att förstå den mänskliga påverkan på miljön. Naturen bjuder in att uppleva och lära med alla sinnen och hela kroppen. Forskning visar att det du gör med kroppen fastnar i knoppen. Naturen bjuder in till lek och fantasi och är ett ställe där alla kan hitta sin plats och något att utforska.

Bild: Kreativ verkstad i Grodans ateljé på en av avdelningarna på Skogsbyns förskola. 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Skogsbyns förskola
0431-773 32
Besöksadress:
Margretetorpsvägen 1
269 73 Förslöv

Rektor
Maria Tobiasson
0431-77332
maria.tobiasson@bastad.se

 

Gläntan 
0431-77257
skogsglantan@bastad.se

Ekorren 
0431-77251
ekorren@bastad.se

Tuvan
0431-77255
tuvan@bastad.se

Fåglarna 
0431-77476
faglarna@bastad.se

Kotten
0431-77256
kotten@bastad.se

Grodan
0431-77250
grodan@bastad.se

Click to listen highlighted text!