Click to listen highlighted text!

Östra Karup förskola

Senast ändrad: 20 dec, 2022

Östra Karups förskolas vision:

“Med trygghet och glädje lägger vi grunden för ett livslångt lärande.”

 Östra Karups förskola ligger vid Hallandsåsens sluttning med närhet till både E6:an och tågstationen vilket ger bra pendlingsmöjligheter.

 Östra Karups förskola består av fem avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen, som heter Solen och Månen. Tre avdelningar för de äldre barnen, som heter Stjärnan, Vintergatan och Planeten.

 Vi har en stor utemiljö med plats för olika aktiviteter, lek, rörelse och utforskande. Med närheten till den vackra bokskogen ges barnen möjligheter till undersökande och utforskande av både natur och närmiljö.

 Vår goda mat tillagas i köket av vår egen kokerska.

 Östra Karups förskola är en övningsförskola som samarbetar med Halmstad Högskola, vilket innebär att vi regelbundet har förskollärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning.

 Du som vårdnadshavare är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete. Vi erbjuder alla vårdnadshavare: 

  • Nära samarbete vid introduktion och även under barnets fortsatta förskoletid.
  • En dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling via förskolan och lärplattformen Unikum.
  • Utvecklingssamtal, föräldraråd och föräldramöten.

Bild: Utemiljön på Östra Karups förskola bjuder in till störa grönytor med plats för mycket lek.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Östra Karups förskola
Gnejsvägen 5
269 41 Östra Karup

Rektor
Ann Heidenberg
0431-77267
ann.heidenberg@bastad.se

 

Vintergatan
0431-77783
vintergatan@bastad.se

Planeten
0431-77352
planeten@bastad.se

Månen
0431-777 85
manen@bastad.se

Stjärnan 
0431-77357
stjarnan@bastad.se

Solen 
0431-773 51
solen@bastad.se

Click to listen highlighted text!