Click to listen highlighted text!

Lyckans förskola

Senast ändrad: 6 dec, 2023

Lyckans förskola, vi utbildar för framtiden!

Välkommen!

DETTA ÄR VI:

Vårt uppdrag, Inriktning & Profil

Alla ska känna sig välkomna till Lyckans förskola. Vi är en lärande verksamhet där vi fokuserar på barnens lustfyllda och livslånga lärande, där vi vill lägga grunden för utveckling och skapa nyfikenhet för nutida och framtida utmaningar. Detta gör vi genom att tillsammans skapa en välkomnande och inbjudande pedagogisk atmosfär.

För oss är det kompetenta barnet alltid i centrum, alla barn ska veta att de är lärande individer “Jag är kompetent och någon som kan lära mig och lära andra!” Genom tema- och projektarbete får barnen, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden. Lärandet är lustfyllt, barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang. Våra projektarbeten pågår under olika långa perioder och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnets lärprocesser i ett sammanhang kopplat till målen i förskolans läroplan, Lpfö-18.

Vår förskola är centralt placerad i Båstad kommun med närhet till kommunikationer, biblioteket och framför allt stranden och havet som vi gärna besöker! Vår förskola har en härlig och stor utemiljö med tre byggnader. Vi strävar mot att arbeta med åldershomogena grupper. Det innebär att vi i de olika husen anpassar barngrupperna så att de kan vara i mindre grupper med jämnåriga kamrater en större del av dagen. Miljön ska vara välkomnande och anpassas efter gruppen. Den ska ge inspiration, vara utmanande och ge utrymme för estetisk och variation. Olika mötesplatser är viktigt för oss och att kunna lära känna varandra över de olika avdelningarna och husen har en central roll för oss.

Vi är också en övningsförskola till Högskolan i Halmstad vilket innebär att vi regelbundet har studenter på Verksamhetsförlagd utbildning. Samverkan med högskolan ger både oss och studenterna kunskaper och hjälper oss att utveckla vår utbildning mot ett forskningsbaserat lärande.

Mål – Vision

Vår vision är:

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid

Vår vision innebär att målet för vår verksamhet är att tillsammans med er vårdnadshavare stötta barnen till att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Vi vill skapa en framtid för barnen som är hållbar både ekologisk, ekonomisk och socialt.

Värdegrund

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga oavsett bakgrund. Lyckans förskola har ett arbete mot diskriminering och kränkande behandling – en plan som alla ni vårdnadshavare får vara delaktiga i och ta del av.

Samverkan med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är en otroligt viktig pusselbit i vårt arbete tillsammans. Att skapa ett förtroende för varandra där vi genom kommunikation och dialog samverkar för ditt barns bästa är något vi alltid strävar efter.

Vi har en lärportal som heter Unikum där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling i ditt barns egna “lärlogg”. All information till dig som vårdnadshavare kommer där. Vi har också utvecklingssamtal tillsammans där vi samtalar kring ditt barn. För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i ditt barns utbildning och lärande på förskolan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL OSS!

 

Bild: Inne på en av avdelningarna på Lyckans förskola. 

Bild: Utanför byggnaden där 5-åringarna går. 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Lyckans förskola
0431-772 61
Postadress:
Vångavägen 27
269 38 Båstad

Rektor
Camilla Jönsson
0431-77261

Blåklockan
0431-77264
blakockan@bastad.se

Violen
0431-77269
violen@bastad.se

Smörblomman
0431-77263
smorblomman@bastad.se 

Vitsippan 
0431-77265
vitsippan@bastad.se

Gullvivan
0431-772 77
Gullvivan@bastad.se

Tussilago
0431-772 70
tussilago@bastad.se

 

Click to listen highlighted text!