Click to listen highlighted text!

Äppelbyns förskola

Senast ändrad: 28 okt, 2020

"Skogsbyn"

Välkommen till Äppelbyns förskola!

DETTA ÄR VI:

Vårt uppdrag, Inriktning & Profil

Äppelbyns förskola bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. vi har en lärande organisation där vi fokuserar på barnens hållbara och livslånga lärande. Detta gör vi genom att tillsammans skapa en välkomnande pedagogisk atmosfär.

För oss är det kompetenta barnet i centrum. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer “Jag är kompetent och någon som kan lära!” Genom tema- och projektarbete får barnen, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden. Lärandet är lustfyllt och barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang. Ett projektarbete pågår olika lång tid och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnets lärprocesser i ett sammanhang kopplat till målen i läroplanen, lpfö-18.

Lpfö – 18 innehåller många olika mål och bl.a. arbetar vi med språket, TAKK-tecken, naturen och hållbar utveckling, vår värdegrund, motorik, matematik, kommunikativ och skapande verksamhet och leken, som har en central roll.

För att kunna rusta barnen för framtiden arbetar vi med IKT där vi använder vår Smartboard, våra bluebotar, laptopar, Ipads med språk och matteappar, projektor m.m.

Vi är en övningsförskola till Högskolan i Halmstad vilket innebär att vi regelbundet har studenter på verksamhetsförlagd utbildning.

Vår förskola är centralt placerad i Båstad kommun med närhet till kommunikationer, biblioteket och framför allt stranden och havet, som vi då och då besöker! Vi har en underbar gård att vara på, som tidigare bestod av en äppelodling och många av träden finns kvar idag, till barnens förtjusning!

Mål – Vision

Vår vision är:

Här möts vi av glädje och respekt varje dag i en lärande miljö där barnet står i  fokus.

Målet för vår verksamhet är att tillsammans med vårdnadshavare stötta barnen till att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Leken är en viktig del i utbildningen därför att den stimulerar barnens fantasi och inlevelse. Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning

Värdegrund

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Därför är arbetet med Barnkonventionen en viktig del av vårt arbete som vi ständigt har med i arbetet. Vi har också Äppelbyns förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling, en plan som ni alla vårdnadshavare får ta del i och av. Den är också ett pågående arbete som revideras en gång/år.

Samverkan med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är en otroligt viktig pusselbit i vårt arbete tillsammans. Att skapa ett förtroende för varandra där vi genom kommunikation och dialog samverkar för ditt barns bästa.

Vi har en lärportal som heter Unikum där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling i ditt barns egna “lärlogg”, all information till dig som vårdnadshavare kommer där, vi skickar regelbundet ut information genom vad vi kallar “förskolebrev” där du som vårdnadshavare får information om den pågående verksamheten. Vi har utvecklingssamtal tillsammans där vi samtalar kring ditt barn. För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i ditt barns utbildning och liv på förskolan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL OSS!

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Äppelbyns förskola
0431-772 61
Postadress:
Vångavägen 27
269 38 Båstad

Rektor
Elisabeth Enoksson
0431-77261

Blåklockan
0431–77264
0708-836553
blakockan@bastad.se

Gullvivan
0431-77277
0708-836539
gullvivan@bastad.se

Smörblomman
0431-77263
0708-835673
smorblomman@bastad.se

Vitsippan 
0431-77265
0708-836447
vitsippan@bastad.se

Tussilago
0431-772 78
0734-220956
tussilago@bastad.se
 

Click to listen highlighted text!