Click to listen highlighted text!

Edlevo App för vårdnadshavare

Senast ändrad: 16 maj, 2023

Edlevo app för dig som vårdnadshavare i Båstads kommun

 

I appen finns olika funktioner för dig som vårdnadshavare till barn i Båstads kommuns kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt dina barns vistelsetider inom förskola och fritidshem. För mer info se längre ner på sidan.

Ladda hem appen

Om du inte redan har laddat ner appen Edleva kan du göra det via Google Play eller App Store.
Länk till att ladda ner Edlevo från Google Play
Länk till att ladda ner Edlevo från App Store
Du loggar in med Bank-id i appen för komma åt funktionerna.

Om du inte har möjlighet att ladda ner och använda dig av appen kan alla funktionerna nås via denna länk till Edlevo. Även här loggar du in med Bank-id.
Länk till Edlevo via webbläsaren
Länk till tips om hur du använder appen

Sjuk-och frånvaroanmälan för förskola, fritidshem och grundskola

 

Registrerar frånvaro

Från höstterminen 2021 registreras sjuk- och annan frånvaro i Edlevo  för alla barn och elever i Båstads kommuns verksamheter, förskola, fritidshem och grundskola.

Frånvaroanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Anmäl frånvaro via Edlevo  app genom att välja frånvaro och frånvaroanmälan. Markera det/de barn som ska frånvaroanmälas och fortsätt med att välja:

  • Heldag samt idag eller imorgon och avsluta med att skicka frånvaro. Ska alltid välja om det gäller hela den schemalagda tiden.
  • Tidsbestämd, fyll i datum och under vilken tid och avsluta med att skicka frånvaro. Gäller del av schemalagd tid.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem eller skola ska tidsbestämd frånvaro väljas.

Skola 24 kommer därmed upphöra som frånvarosystem för grundskolan.
Edlevo  appen ersätter skola 24 appen och och dess tillval (telefonsvarare).
Ni kan inte heller använda er av Unikums familjeapp för att registrera frånvaro. Frånvaro måste registreras i Edlevo app.

Anmäld frånvaro

Här kan du se vilken frånvaro som gjorts för dina barn. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

Rapporterad frånvaro

Här syns frånvaron och är det skola visas giltig frånvaro och ogiltig frånvaro.

OBS! Sätt på notifieringar från appen för att få notiser för meddelande, däribland vid ogiltig frånvaro.

 

 

Registrera barnschema

Regler Schemaläggning

  • Vid placering registrera du som vårdnadshavare aktuellt barnschema med rätt tider och eventuella ledigheter i Edlevo.  Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider. Förläggningen av 15 timmar per vecka beslutas av rektor när det gäller avgiftsfri allmän förskola och för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.
  • Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan lämna in separat schema för sina dagar.
  • Mindre schemaändringar lämnas 4 dagar i förväg. Vid större schemaändringar som kan påverka personalens arbetstider gäller 14 dagars framförhållning efter dialog med pedagogerna i verksamheten.
  • När ert barns schema är på väg att löpa ut får ni en påminnelse 10 dagar innan.
  • Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg eller intyg för studier för att styrka behov och tid för barnomsorg.
  • Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Hur registrerar jag barnschema.

I appen Edlevo  väljer du “barnschema” och “registrera schema” och där visas aktuell kalender för varje vecka. Det visas en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa. Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid “ledig hela veckan”.

Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor 20 veckor framåt. Du kan inte upprepa de veckor som det finns en stängd dag i. När det är klart trycker du på knappen “bekräfta”.

Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar “ledig” och bekräftar tiderna.

När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ytterligare ett fält för att skriva in tid.

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet. Endast en inlämnad schematid per dag kan inlämnas annars blir det en schemakonflikt.

Lovplanering

Inför jul och sommar (ev andra mindre lov) aktiveras Lovplanering och möjligheten att registrera de dagar som barnet kommer ha lov/ledighet och inte kommer vara i behov av barnosorg under kommande lovperiod.

Detta registrerar vårdnadhavare i Edlevo. När det finns en aktiv Lovplanering i appen finns det en röd prick vid alternativet Lovplanering.

Viktigt att alla vårdnadshavare registrerar “lov”  i Lovplanering då registrerad ledighet i barnschema sedan tidigare inte motsvarar “lov”.

Så länge lovplaneringens registreringsperiod pågår kan vårdnadshavarna ändra lovdagar i Lovplanering men även registrera/ändra/ta bort barnschema precis som vanligt.

 När registreringsperioden är slut skrivs dessa lediga dagar över till registrerat barnschema.

OBS! För barn på fritidshem måste det alltid registreras ett nytt barnschema då det under loven endast ska vara 1 schematid/dag.

Meddelande

Om du inte har registrerat schematider eller ledighet en vecka, kommer det att skickas ut påminnelse om att schema saknas. Meddelandet kommer i Edlevo och du kan göra en inställning i din mobiltelefon så att det visas som en notifikation. Du får också e-post om att schema saknas.

I meddelandet i appen Edlevo  står det vilket barn och period det gäller. Meddelande skickas ut när schema saknas och det sker automatiskt 10 dagar innan schemat löper ut, sedan 5 dagar innan, 4 dag innan och efter det kommer en påminnelse varje dag.

I Edlevo App finns möjlighet att skicka meddelande om du har barn på förskola eller fritidshem.
Viktigt att tänka på är att ni alltid ska välja INFORMATIONSMEDDELANDE.
Detta meddelande skickar ni till avdelningen så de får information om varför ert barn är frånvarande eller annan viktig info som ni vill informera om.
OBS! Personalen på avdelningen kan INTE svara på ett informationsmeddelande.

Kontaktuppgifter

Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuella telefonnummer och e-post för att hålla kontaktinformationen uppdaterad.

Personer som får hämta barnen

Det är viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn, så att personalen på förskolan eller fritidshemmet ser informationen under funktionen Personer som får hämta barnen

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!