Click to listen highlighted text!

Ansöka eller säga upp plats

Senast ändrad: 22 sep, 2021

Vår kommun erbjuder förskola till alla barn mellan ett och fem år inom både kommunal och fristående verksamhet.

Vi erbjuder även fritidshem för barn mellan 6-12 år på den grundskolan som eleven är inskriven på.

Du behöver vara skriven i Båstads kommun för att ställa ditt barn i kö krävs uppvisande av hyres- eller köpekontrakt till bostad eller intyg/information på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Båstads kommun.
För att bli erbjuden plats måste barnet bo eller stadigvarande vistas i kommunen. I mån av plats erbjuds barnomsorg till barn folkbokförda i angränsande kommun.

Ansökan och uppsägning av plats på förskola eller fritidshem gör ni via våra E-tjänster. Följ länk till höger.

Ansöka om plats

Anmälan till förskola måste göras fyra månader före önskat placeringsdatum. Ankomstdatum registreras, därefter placeras barnen i kö efter garantidatum och personnummer. Bekräftelse utsänds efter registrering. Placering sker alltid efter garantidatum.

Säga upp din plats

Uppsägningstiden är två månader och är avgiftsbelagd. Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen inkommit till kommunen. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden.

Omplacering

Önskan om byte av placering inom Båstads kommun kommunala förskolor behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan som sedan kommer hanteras utifrån regeln om omplacering som innebär:

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen, vilket innebär att under övriga delar av året har dessa barn en lägre prioritering än barn som står utan omsorg, oavsett anmälningsdatum

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Kontakt

Administratör för förskolan
Cecilia Cederlöw 0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör för förskolan
Annika Overby 0431-77134
annika.overby@bastad.se

Administratör för fritidshemmen
Carina Eriksson 0431-77045
carina.eriksson1@bastad.se

Utbildningshandläggare
Loella Gudmundsson 0431-77135
loella.gudmundsson@bastad.se

Click to listen highlighted text!