Click to listen highlighted text!

Ansöka eller säga upp plats

Senast ändrad: 18 jan, 2023

Barnomsorg

Vår kommun erbjuder förskola till alla barn mellan ett och fem år inom både kommunal och fristående verksamhet. Alla barn mellan 1-5 år med vårdnadshavare som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande, sjukskrivna eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till förskola.

Vi erbjuder även fritidshem för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år med vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Plats finns alltid på den grundskolan som eleven är inskriven på.

Du behöver vara skriven i Båstads kommun för att ställa ditt barn i kö krävs uppvisande av hyres- eller köpekontrakt till bostad eller intyg/information på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Båstads kommun.
För att bli erbjuden plats måste barnet bo eller stadigvarande vistas i kommunen. I mån av plats erbjuds barnomsorg till barn folkbokförda i angränsande kommun.

Ansökan och uppsägning av plats på förskola eller fritidshem gör ni via våra E-tjänster. Följ länk till höger.

Ansöka om plats

Ansökan till förskola måste göras fyra månader före önskat placeringsdatum. Ankomstdatum registreras, därefter placeras barnen i kö efter garantidatum och personnummer. Bekräftelse utsänds efter registrering. Placering sker alltid efter garantidatum.

Vid ansökan till fritidshem är handläggningstiden ungefär 14 dagar från ansökan inkommit till administratör.

Säga upp din plats

Uppsägningstiden är två månader och är avgiftsbelagd. Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen inkommit till kommunen. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden.

Omplacering

Vid önskemål om byte av placering inom Båstads kommun kommunala förskolor behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan som sedan kommer hanteras utifrån regeln om omplacering som innebär:

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen, vilket innebär att under övriga delar av året har dessa barn en lägre prioritering än barn som står utan omsorg, oavsett anmälningsdatum

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Administratör för förskolan
Cecilia Cederlöw 0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör för förskolan
Annika Overby 0431-77134
annika.overby@bastad.se

Utbildningshandläggare
Loella Gudmundsson 0431-77135
loella.gudmundsson@bastad.se

Click to listen highlighted text!