Click to listen highlighted text!

Förskola

Senast ändrad: 13 mar, 2023

Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för ditt barn.

Förskolan är till för alla barn mellan ett och fem år med vårdnadshavare som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande, sjukskrivna eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till förskola.

I Båstad finns totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor och fyra fristående förskolor utspridda på hela vackra Bjärehalvön.

Barn i behov av särskilt stöd

“Barn ska erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver säskilt stöd i sin utveckling i form av förskola” (Skollagen 8 kap 7§). barn i behov av särskilt stöd kan erbjudas plats från 1 års ålder. Avgift debiteras enligt gällande maxtaxa.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminens start det år barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola med 15 timmar per vecka, á 3h per dag. Detta motsvarar 525 timmar per år och följer grundskolans läsårstider. Barn med avgiftsfri allmän förskola är även ledig då förskolan har kompetensutvecklingsdagar.

 

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

Försäkring

Barn i kommunal och fristående förskola och fritidshem är försäkrade under den tid de är i verksamheten. För att ha ett fullgott försäkringsskydd bör även en privat barnförsäkring tecknas av varje familj.

Olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar  Försäkringsbesked 2023

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!