Click to listen highlighted text!

Föräldrautbildning – Ett aktivt föräldraskap

Senast ändrad: 23 jan, 2023

Båstads kommun har under ett antal år erbjudit föräldrar skrivna i kommunen att delta i föräldrautbildningen “Ett aktivt föräldraskap”. Vi erbjuder två olika kurser beroende på hur gammalt ditt/dina barn är. Småbarnsföräldrar med barn i åldern 1-4 år och Förskole & skolbarnsföräldrar med barn i åldern 5-12 år. Vi går ut med inbjudan vid varje terminsstart på Unikum för förskola och skola, på våra öppna förskolor, BVC och öppna förskolans facebook och Instagram (Öppen förskola Båstads kommun) .

Kursen syftar till att skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen

 • Olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • Uppmuntra barns egna val
 • Risker med bestraffning och belöning
 • Stärka samhörigheten i familjen
Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
 • Förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • Självkänslans påverkan av beteendet
 • Negativa beteendens syfte och mål
 • Hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • Uppmärksamma och bygga vidare på positivt beteende
 • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och samarbetsförmåga
Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete
 • Uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • Lyssna till vad barn säger
 • Hjälpa barn att hantera problem
 • Hur man som förälder delger egna värderingar
 • Naturliga och logiska konsekvenser av ett barns beteende
Efter avslutad kurs uttrycker föräldrar bland annat:
 • att de kan se en ny glädje i föräldraskapet och har blivit tryggare i sin föräldraroll
 • att de hittat nya lösningar till samarbete med sitt barn och förstår sitt barns behov bättre
 • att man hittat modeller för att inte komma in i maktkamper och har färre konflikter

Under utbildningens gång får du möjlighet att utveckla färdigheterna.

Här finns inbjudan till vårens föräldrautbildningar.

Läs mer om aktivt föräldraskap här

 

Kontakt

Samordnare för Aktivt Föräldraskap i Båstad

Kristina Johansson

Familjecentralen@bastad.se

0431-777 42

 

Click to listen highlighted text!