Click to listen highlighted text!

Föräldrautbildning – Ett aktivt föräldraskap

Senast ändrad: 16 feb, 2021

Båstads kommun har under ett antal år erbjudit föräldrar skrivna i kommunen att delta i föräldrautbildningen “Ett aktivt föräldraskap”. Vi går ut med inbjudan vid varje terminsstart på Unikum, familjecentralens facebooksida (familjecentral Båstad kommun) samt här på denna sidan. Eftersom läget är som det är just nu med Covid 19 så vet vi inte riktigt än när vi kan erbjuda nästa kurs. Återkommer med information om kursdatum, tider och var du kan anmäla när det blir aktuellt.

Kursen syftar till att skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen
 • Olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • Uppmuntra barns egna val
 • Risker med bestraffning och belöning
 • Stärka samhörigheten i familjen
Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
 • Förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • Självkänslans påverkan av beteendet
 • Negativa beteendens syfte och mål
 • Hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • Uppmärksamma och bygga vidare på positivt beteende
 • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och samarbetsförmåga
Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete
 • Uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • Lyssna till vad barn säger
 • Hjälpa barn att hantera problem
 • Hur man som förälder delger egna värderingar
 • Naturliga och logiska konsekvenser av ett barns beteende
Efter avslutad kurs uttrycker föräldrar bland annat:
 • att de kan se en ny glädje i föräldraskapet
 • att de hittat nya lösningar till samarbete med sitt barn
 • att man hittat modeller för att inte komma in i maktkamper

Metoderna är beprövade och fungerar men kräver tid och tålamod. Under utbildningens gång får Du möjlighet att utveckla färdigheterna.

Här kommer vi att lägga upp information och inbjudningar till våra föräldrautbildningar. Vi brukar erbjuda utbildningar varje termin men eftersom läget är som det är just nu med Covid 19 så vet vi inte riktigt än när vi kan erbjuda nästa kurs. Återkommer med mer information.

Läs mer om aktivt föräldraskap här

 

Kontakt

Samordnare för Aktivt Föräldraskap i Båstad

Kristina Johansson

Familjecentralen@bastad.se

0431-777 42

 

Click to listen highlighted text!