Click to listen highlighted text!

Stöd-och utvecklingsenheten

Senast ändrad: 14 jul, 2022

Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av förskolechefer/rektorer på individ, grupp och organisationsnivå.

Vi stödjer förskolor/skolornas arbete med barn/elever i behov av särskilt stöd.

Vi initierar förebyggande och främjande arbete utifrån kommunövergripande behov. Arbete sker även med att främja förskola och skolans undervisning för att understödja barn/elevers utveckling och lärande.

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Camilla Persson
0431-771 65
camilla.persson@bastad.se

Click to listen highlighted text!