Click to listen highlighted text!

Särskola

Senast ändrad: 13 jan, 2022

Vem är särskolan till för?

Särskolan består av grundsärskolan årskurs 1-9 och gymnasiesärskolan årskurs 1-4. I grundsärskolan och gymnasiesärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och som bedöms inte kunna nå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav.

Hur påverkas barnets framtid?

Att gå i särskola innebär att eleven får undervisning och en utbildning som är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning, men särskolan innebär också vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke man kan välja i framtiden. Därför måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om en elev tillhör särskolans målgrupp. Bara elever som tillhör särskolans målgrupp kan erbjudas plats där.

Särskoleklass eller integrerad i grundskolan?

Många elever trivs bra i sin klass i grundskolan, och då är det möjligt att gå kvar i sin klass i Båstads kommun som integrerad elev. För en del elever är det positivt att gå i en grundsärskoleklass där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar. För elever från Båstad finns denna möjlighet i Ängelholm tack vare ett samverkansavtal mellan kommunerna.

För mer information om grundsärskolan i Ängelholm:

https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/att-vara-elev-i-angelholm/sarskola.html

Gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan finns nio nationella program och ett individuellt program. Båstad har ingen egen gymnasiesärskola, men i Familjen Helsingborg erbjuds alla de nationella programmen, och elever från Båstad kan välja gymnasiesärskola i Helsingborg, Ängelholm, Svalöv eller Klippan.

Läs mer om grundsärskolan och gymnasiesärskolan:

”Grundsärskolan är till för ditt barn”

https://www.skolverket.se/getFile?file=6364

”Frågor och svar om gymnasiesärskolan”

https://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/fragor-och-svar-om-gymnasiesarskolan-10738

https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2013/kort-om-gymnasiesarskolan?id=2962

 

 

 

 

Kontakt

Specialpedagog med samordningsansvar för särskolan

Anna Kristensson

0431-77797

anna.kristensson@bastad.se

Click to listen highlighted text!