Click to listen highlighted text!

Särskola

Senast ändrad: 30 jan, 2023

Grundsärskolan (årskurs 1-9) och gymnasiesärskolan (årskurs 1-4) är skolformer som är anpassade för de elever som bedöms inte kunna nå upp grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav.

Grundsärskola

Att gå i särskola innebär att eleven får undervisning och en utbildning som är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att hemkommunen gör en noggrann utredning för att bedöma om en elev tillhör särskolans målgrupp och därmed kan erbjudas en plats.

Många elever trivs bra i sin klass i grundskolan och då är det möjligt att gå kvar i sin klass i Båstads kommun som integrerad elev. För vissa elever är det positivt att gå i en grundsärskoleklass där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar. För elever från Båstad finns denna möjlighet i Ängelholm tack vare ett samverkansavtal mellan kommunerna.

Elev i grundsärskolan i Ängelholm

Gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan finns nio nationella program och ett individuellt program. Båstads kommun har ingen egen gymnasiesärskola men inom Familjen Helsingborg erbjuds alla de nationella programmen. Elever från Båstads kommun kan välja gymnasiesärskola i Helsingborg, Ängelholm, Svalöv eller Klippan.

Kontakt

Specialpedagog med samordningsansvar för särskolan

Anna Kristensson

0431-77797

anna.kristensson@bastad.se

Click to listen highlighted text!