Click to listen highlighted text!

Specialpedagog grundskola

Senast ändrad: 4 maj, 2020

Specialpedagogen i den centrala elevhälsan arbetar kommunövergripande på uppdrag av rektorerna som en del i att alla elever ska få möjlighet till delaktighet, utveckling och lärande. Uppdraget är att undanröja hinder för lärande.

Arbetet innefattar kartläggning av lärandemiljö, observation i klassrummet samt stöd, Marte Meo-vägledning, (Här kan du läsa mer om Marte Meo.) handledning och fortbildning till de kommunala grundskolornas personal.

Har du som vårdnadshavare funderingar om ditt barns skolsituation, tag kontakt med ditt barns skola.

 

 

 

Kontakt

Specialpedagog grundskola

Lotta Ekberg

0431 – 777 93

charlotte.ekberg@bastad.se

Click to listen highlighted text!