Click to listen highlighted text!

Specialpedagog förskola

Senast ändrad: 4 maj, 2020

Vi deltar i barnhälsoarbetet i förskolan som ett stöd till pedagogerna och arbetar för att barn ska få utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Vi arbetar för att barn ska få möjlighet till delaktighet, utveckling och lärande. Arbetet innefattar kartläggning av lärandemiljöer, observationer i förskolan samt stöd, handledning och fortbildning till de kommunala och fristående förskolornas personal.

Har du frågor som gäller stöd till ditt barn i förskoleåldern, ta kontakt med ansvarig rektor för förskolan där ditt barn går.

 

 

Kontakt

Specialpedagog med inriktning förskola                                                                   
Therese Brunnström
0431 – 772 52
therese.brunnstrom@bastad.se

Click to listen highlighted text!