Click to listen highlighted text!

Skolsköterska, skolläkare

Senast ändrad: 6 jul, 2020

Elevhälsans medicinska insats arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att:

  • Genomföra hälsobesök och vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer
  • Ingå i skolornas elevhälsoteam
  • Erbjuda elever möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser

Vaccinationer

För information om vårt vaccinationsprogram: Vaccinationer 

För information kring vaccinationer: http://lakemedelsverket.se

Hälsobesök/kontroller

För information om våra hälsobesök/kontroller: Hälsobesök

Skolläkare: I samråd med skolsköterskan bokas tid till skolläkaren.

Infektioner hos barn smittguide: https://www.1177.se/Skane/barn–gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/infektioner-hos-barn–smittguide/

BRIS: http://bris.se

Lusinformation: http://lusfri.nu/olikasprak

Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen,hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt. Dokumentation sker i digital journal.

Kontakt

Förslöv skola F-9

Skolsköterska
Marie Persson
0431-774 49   marie.persson@bastad.se

Strandängsskolan F-6 och 7-9

Skolsköterska
Jenny Nerhagen
0431-771 47  jenny.nerhagen@bastad.se

Västra Karups skola F-6 och Östra Karups skola F-6

Skolsköterska
Kerstin Brunosson
0431-774 48  kerstin.brunosson@bastad.se

Sandlyckeskolan F-6

Skolsköterska
Gisela Bengtsson
0431-771 43 gisela.bengtsson@bastad.se

Akademi Båstad Gymnasium

Skolsköterska
Gisela Bengtsson
0431-771 43  gisela.bengtsson@bastad.se 

Click to listen highlighted text!