Click to listen highlighted text!

Psykolog

Senast ändrad: 18 apr, 2023

Psykologerna är centralt placerade och arbetar i grundskolan och gymnasiet. Arbetet syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i skolan, genom hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Psykologens uppdrag är att bistå med psykologisk kompetens genom att erbjuda:

  • Deltagande i skolornas elevhälsoteam och elevhälsoarbete
  • Handledning och konsultation till skolpersonal
  • Fortbildning till skolpersonal
  • Utredning av elever med inlärningssvårigheter

 

 

 

Kontakt

Skolpsykolog

Mia Sandell

0431-777 53

mia.sandell2@bastad.se

Skolpsykolog

Maximilian Bolejko

0431-771 39

maximilian.bolejko@bastad.se

Click to listen highlighted text!