Click to listen highlighted text!

Psykolog

Senast ändrad: 5 feb, 2021

Psykologen är central placerad och arbetar mot samtliga enheter inom grundskolan.
Arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i skolan, genom hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.
 
Arbetsuppgifter för psykologen:
 
  • Handledning och konsultation
  • Fortbildning
  • Utredning och bedömning
  • Råd och stöd till elever och vårdnadshavare
  • Ingå i skolornas elevhälsoteam

Kontakt

Skolpsykolog

Mia Sandell

0431-777 53

mia.sandell2@bastad.se

Linda Franzén

0431-771 39

linda.franzen@bastad.se

Click to listen highlighted text!