Click to listen highlighted text!

Kurator

Senast ändrad: 18 jan, 2024

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv. Det betyder att skolkuratorn utgår från att människan påverkas både av sina egna tankar och känslor men också av sin livssituation, av de olika grupperingar den lever i såsom klass, skolkamrater, familj och kompisar samt det samhälle och den kultur den ingår i.

Skolkuratorn sätter eleven och elevens behov i fokus och kan bl a hjälpa elever att föra fram sina tankar och behov. Skolkuratorn är kopplad till skolans lokala elevhälsoteam (EHT) där de samarbetar med olika yrkesgrupper från skolan för att hitta lösningar och stötta elever på bästa sätt.

Skolkuratorn arbetar på olika plan t.ex.

  • med skolans miljö som ska vara trygg för eleverna
  • med insatser som riktar sig mot hur det fungerar i grupper och klasser
  • med råd och stöd till enskilda elever och deras nätverk
  • att kartlägga och föra fram elevers tankar och behov ur ett psykosocialt perspektiv till skolpersonal och nätverk
  • vid behov hjälpa vårdnadshavare och barn till kontakt med andra myndigheter som t.ex. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänst eller polis
  • med konsultation och råd till skolans personal

En skolkurator har tystnadsplikt men har, såsom övrig personal i skolan, anmälningsskyldighet till socialtjänsten när barn riskerar att fara illa.

Om du som elev är i svårigheter eller har funderingar som påverkar din vardag är du välkommen att kontakta din skolkurator.

Kontakt

Strandängskolan F-9

Hanna Hellberg
0431-771 95

hanna.hellberg@bastad.se

Förslövs skola F-9

Anna Perltoft
0431-777 95

anna.perltoft@bastad.se

Sandlyckeskolan F-6 
Västra Karups skola F-6
Östra Karups skola F-6

Emely Martell

0431-777 98

emely.martell@bastad.se

 

 

 

Click to listen highlighted text!