Click to listen highlighted text!

Att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Senast ändrad: 29 sep, 2020

För att starta en fristående enhet behövs ett godkännande från Båstads kommun. Under förutsättning att verksamheten och lokalerna har bedömts uppfylla ställda krav, godkänner kommunen verksamheten. Ansökan ska vara ifrån:

  • förening
  • personalkooperativ
  • stiftelse
  • enskild person

Bidrag och avgifter

Godkända enskilda verksamheter får driftsbidrag från kommunen och detta gäller för barn som är folkbokförda i kommunen. Föräldraavgifter till den enskilda verksamheten ska i huvudsak följa kommunfullmäktiges beslutade taxor, vilka framgår av skollagen.

Mål och kvalitet

Skollag och läroplaner anger den värdegrund samt de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. Omsorgen om varje barns välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet. All personal måste iaktta den sekretess som gäller.

För att bedriva den här sortens verksamhet i Båstads kommun måste du uppfylla våra krav. De kan du ta del av i den pdf-filen som finns i högerkolumnen, “Enskild barnomsorg”.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

 

 

Click to listen highlighted text!