Click to listen highlighted text!

Förhöjt värde av PFAS i ytterligare en dricksvattenbrunn i Troentorp

Senast ändrad: 5 jan, 2022 | Nyhet, Toppnyheter

Provresultat på de utökade testerna kring fastigheter vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar att ytterligare en brunn i närheten av brandövningsplatsen har förhöjda PFAS-värden.

Nya utökade provtagningar vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar på förhöjt värde av PFAS i dricksvattnet hos en fastighet.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. Många PFAS-ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor.

Kommunen har varit i kontakt med berörda fastighetsägare och meddelat dem provresultatet.

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS på 90 nanogram/liter. Provresultatet från de utökade testerna visar att PFAS-halten ligger på 284 nanogram/liter. Resultatet berör endast en fastighet.

Som åtgärd väljer kommunen att installera kolfilter i den fastighet som får sitt dricksvatten från brunnen. Även en närliggande fastighet kommer att få kolfilter installerat.

– Vi väljer att installera kolfilter på grannfastigheten eftersom den ligger så nära och vi inte kan utesluta fel eller årstidsvariation, säger Pelle Pettersson, räddningschef i Båstads kommun.

Miljöavdelningen kommer nu att utvärdera utförd provtagning för att därefter bestämma vilka fortsatta åtgärder som behövs i området.

Höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp (publicerad 2021-12-16)

Click to listen highlighted text!