Click to listen highlighted text!

Föreningar

Senast ändrad: 26 sep, 2022

Båstad Bjäre konstförening

Båstad Bjäre konstförening har varit verksam sedan 1978. De senaste 15 åren har BBK haft drygt 100 utställningar, ofta med två konstnärer samtidigt.

Läs mer om Båstad Bjäre konstförening

Båstad Bjäre Konstförening ser som sin uppgift:

  • Att inom Båstad kommun med omnejd väcka, underhålla, och utbreda intresset för konst. Detta gör vi genom att: arrangera konstutställningar i Båstad, konstgalleri, som ligger i kunskapscentrum Agardh.
  • Ordna konstresor för våra medlemmar till intressanta utställningar, såväl inom som utanför Sverige.
  • Bjuda in till fördrag och filmaftnar som behandlar ämnen inom konst och kultur. Arrangera konstlotteri varje år.

BBK´s medlemsblad distribueras två ggr/år, med program och kontaktvägar.


Båstad Bjäre Konstförenings hemsida 

 

 

Båstads riksteaterförening 

Båstads Riksteaterförening är en av ca 230 lokala riksteaterförening inom Riksteatern i Sverige. Vi arrangerar olika typer av scenkonst, både från Riksteaterns egna turnéer och föreställningar från andra teater- och musikproducenter. Vår hemma-arena är Förslövs Bygdegård men vi erbjuder även större föreställningar på Kulturhuset Ravinen. Vi anordnar också bussresor till bland annat  Malmö Opera 1-2 gånger per år. Aktuellt program finns på vår hemsida och Facebook. 

Förslövs socken förr och nu

Föreningen har som uppgift att insamla fakta i olika former om bland annat seder och bruk, speciella händelser, bebyggelse, näringar, kommunikationer, skolor, kyrka och personer, som har anknytning till Förslöv.

Läs mer om Förslövs socken förr och nu

Vi arkiverar såväl eget material som till föreningen överlämnat material. Vi är öppna för samarbete med alla organisationer och personer som arbetar inom områden med anknytning till föreningens verksamhet.

Vi arrangerar årligen ett flertal vandringar, föredrag och har regelbundna medlemsträffar i vår egen lokal. Besök gärna vår hemsida för mer information.

Vill du bli medlem, skänka bilder och material eller på annat sätt komma i kontakt så hör av dig på mejl till lilian.bringle@gmail.com, eller ring 0730-40 56 11.


Kontaktperson, Lilian Bringle. 
Mejl: lilian.bringle@gmail.com
Telefon: 0730-40 56 11

Östra Karups minnesvårdsförening

Östra Karups Minnesvårdsförening bildades 1978 efter en studiecirkel om kommunen. Ledare för studiecirkeln var Stig Edenfur som hade fått detta som uppdrag av Bjäre Släktring. Edenfur har också skrivit en bok om Östra Karups socken och små böcker om varje by i socken som innehåller namn och årtal på deras invånare.

Läs mer om Östra Karups minnesvårdsförening

Föreningen har intervjuat 35 äldre personer inom socknen och gjort PowerPoint föredrag om en del av dessa personer. Vi har också trivselkvällar på vår och höst samt är med i Höks Hembygdskrets frågesportstävling.

Ordförande är Ingvar Ahlström, telefon 070-2386728.


Östra Karups minnesvårdsförenings hemsida 

Bjäre Släktring

Föreningen har ett stort arkiv i lokalen som finns i församlingshemmet i Hov. Det finns även en hemsida med bilder som är sökbar. Vi har träffar 1-2 ggr i månaden. Bjäre Släktring har även gjort gravstensinventering samt samlat in skolkort och konformationskort, och försöker hitta namnen på personerna på bilderna. 

Läs mer om Bjäre Släktring
  • Bjäre Släkrtring tar gärna emot bilder och övrig material som kan ha anknytning till personer eller byggnader!

Kontakt:
Mejl: bjareslaktring@gmail.com

Click to listen highlighted text!