Click to listen highlighted text!

Elda rätt

Senast ändrad: 20 dec, 2022

Vet du om att nästan hälften av alla villa- och småhusbränder kan kopplas till eldstäder? Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt i din kakelugn, braskamin eller öppna spis.

Att elda utomhus kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.

Elda rätt inomhus

Om du ska installera en eldstad eller rökkanal måste du anmäla detta till kommunens bygglovsavdelning. Eldstaden ska vara sotad och godkänd för bruk. Om du har en eldningsinstruktion för din eldstad, följ den. Se också till att använda bra ved och tändmedel.

Anmäl din eldstad eller rökkanal via vår e-tjänst 

När du eldar

När du eldar är du skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om du bor i tätort bör du endast använda din braskamin till trivseleldning. Om eldningen besvärar dem som bor i närheten kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om restriktioner. I vissa fall kan du till och med bli förbjuden att elda.

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Men vid dålig förbränning bildas många föroreningar, till exempel kolväten och sot. En eldstad måste därför uppfylla olika krav, till exempel hur du tänder upp den och hur tillförsel av luft ska ske. Dessutom måste det finnas dokumentation över de senaste fem årens sotning och underhåll.

Så eldar du med ved
 • Elda alltid med torr ved.
 • Elda med rätt lufttillförsel. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god. När elden har kommit igång kan du sänka lufttillförseln lite, men pyrelda inte.
 • Det inte är tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande
 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och omgivningen.
 • Elda aldrig mer än tre kilo ved per timme i din eldstad och inte längre än 4 timmar åt gången.

Tänd i toppen

Stapla vedträna på ett luftigt sätt. Ett smart sätt är att lägga ett par större vedträn underst och sedan ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna.

I broschyren ”Tänd i toppen” lär du dig elda i vedkaminen på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok.

Mer information om hur du eldar rätt med ved finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Elda rätt utomhus

Om du vill elda utomhus är det viktigt att du förbereder dig så att eldningen kan ske på ett säkert sätt och utan att orsaka olägenhet. Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Innan eldning påbörjas, förvissa dig om vad som finns i vindriktningen och vilka som kan påverkas av eventuell rök.

Miljöavdelningen informerar om att elda rätt och säkert utomhus

Eldningsförbud, dispens och tillstånd

I Båstads kommun får du elda utomhus om du

 • bor utanför detaljplanelagt område eller utanför område med sammanhållen bebyggelse
 • enbart ska elda kvistar, grenar och annat trädgårdsavfall som uppstått på den egna fastigheten
 • det inte råder allmänt eldningsförbud på grund av brandfara
 • eldningen inte orsakar några olägenheter för omgivningen.

Miljöavdelningen kan efter ansökan från förening eller sammanslutning av fastighetsägare tillåta eldning med särskilda anvisningar på angiven plats inom detaljplaneområde. Avgift för handläggning tas ut enligt gällande taxa.

Vid brandriskvärde 4-5 gäller totalt eldningsförbud. Är du osäker på om det är eldningsförbud eller inte, kan du få besked hos räddningstjänsten under telefontid, vardagar 9-12 på tel. 0431-77 120 eller på www.bastad.se. Du kan också ladda ner appen Brandrisk eller titta på Brandriskkartan.

Råd och anvisningar vid eldning utomhus
 • Elden får inte lämnas obevakad.
 • Håll avstånd till hus och annat brännbart för att undvika brandspridning.
 • Eldning får endast ske med torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, såsom grenar och ris. Eldning av löv och gräs eller annat material som kan orsaka besvärande rökutveckling är inte tillåten.
 • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
 • Släckredskap ska alltid finnas till hands.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Eldning i större omfattning ska anmälas till räddningstjänsten.

 

Tänk på att…

Rishögar som läggs upp tidigt på våren för att eldas till påsk eller valborg kan rymma både fåglar och djur som sökt skydd och häckningsplats. Innan eldningen påbörjas bör du försäkra dig om att det inte finns djur i rishögen som kan komma till skada.

Grillning

Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen.

Click to listen highlighted text!