Click to listen highlighted text!

Elarbete på pumpstationer

Senast ändrad: 20 nov, 2019

Under onsdag den 20/11 kommer elarbete göras av Bjäre Kraft på deras elnät. Pumpstationerna i Öllövstrand och Mäsingestrand kommer att drabbas tillfälligt. Bjäre kraft kommer att förse pumpstationerna med el från deras generatorer. Driften av pumpstationerna beräknas påverkas endast kortvarigt då generatorerna tillkopplas och frånkopplas. Pumpgroparna på respektive station beräknas kunna hålla undan vattnet under dessa kortvariga avbrott.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!